Gå till:

Fullbokad. Hybridlärk – fluga eller framtid?

9 maj 2017
Tönnersjöheden


Start 2017-05-09 09:00:00
Slut 2017-05-09 16:00:00
Vi upprepar förra vårens succé! Hybridlärken används som komplement till granen i södra och mellersta Sverige. Är hybridlärken här för att stanna?

På exkursionen kommer vi att belysa både skogsskötsel, virkesegenskaper,  -utbyte och ekonomi för hybridlärken. Till vår hjälp kommer vi att använda inmätta försöksytor i och i närheten av Tönnersjöhedens försökspark.

Hybridlärken är ett mycket snabbväxande och förhållandevis lättetablerat trädslag som kan odlas med korta eller längre omloppstider. Det har lite speciella virkesegenskaper och äldre hybridlärk anses vara relativt stormfast. Trädslaget används framför allt som komplement till gran i södra och mellersta Sverige, men endast i begränsad omfattning.

Hybridlärk, fluga eller framtid?

Varmt välkommen önskar Föreningen Skogen, SLU, Partnerskap Alnarp, Skogforsk och Linnéuniversitetet.

Läs mer

Var

Tönnersjöhedens försökspark, ca 20 km öster om Halmstad

>>Vägvisning

Om du behöver logi i Simlångsdalen tipsar vi om hotell Tallhöjden, www.tallhojden.se

När

9 maj 2017, 09:00-16:00

Program

Läs programmet här

Medverkande

Marie Larsson Stern, Lars-Göran Stener, Andreas Helmersson. Skogforsk.
Ulf Johansson, Kristina Wallertz, Nils Fahlvik, Per-Magnus Ekö. SLU.
Harald Säll. Linnéuniversitetet.
David Persson. Föreningen Skogen. 

Dokumentation

Publiceras här i samband med exkursionen.

Pris

Exkursionsavgift 800 kr + moms. I priset ingår mat, fika, busstransport under exkursionen och dokumentation .

Anmälan

Anmälan via formulär nedan senast 9 april 2017.

Utrustning

Kläder för utomhusvistelse hela dagen. Lunchen äter vi under tak om det regnar.

Frågor om anmälan

Inger Karlsson, Skogforsk, 070 - 366 99 55, inger.karlsson@skogforsk.se

Frågor om programmet

Marie Larsson-Stern, Skogforsk. 070 - 168 94 20, marie.larsson-stern@skogforsk.se

 

>>Bilder från exkursionen 2016

Lästips

>>Sök bland Skogforsk rapporter om Hybridlärk

 

Exkursionen är fullbokad. Kontakta Inger Karlsson, 070 - 366 99 55, inger.karlsson@skogforsk.se, om du vill sätta upp dig på väntelistan.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Anders  Eriksson Melltorp Skogsförvaltning
Rune Ahlander
Sylve Andersson Breaskog AB
Birgit Andreasson Lycke 1:6 Alingsås
Lars Andreasson Lycke 1:6 Alingsås
Elisabeth Andreasson Hestra 1.6 Bollebygd
Joacim Axelsson
Sebastian Backlund Skogssällskapet
Eric Barck Sveaskog Förvaltnings AB
Lars-Ove Bengtsson
Mattias Berglund Skogssällskapet
Christian Berntsson Berntsson&ÅrzénEntreprenadAB
Bertil Bertil Bonnarps Gård
Johan Börjesson
Göte Carlsson
Gustav Claesson Skogssällskapet
Göran Colliander Malms gård
Ulf Dietrichson
Geir Eriksen Skogssällskapet
Harry Eriksson SLU, Tönnersjöhedens försökspark
Johannes Eriksson Melltorps Skogsförvaltning
Marie Eriksson Melltorps Skogsförvaltning
Kenth Fjällroth Västerviks Miljö o Energi AB
Görgen Gustafsson Sydplantor
Lars Gustafsson
Anders Gustafsson Sydved
Maria Haglund Student LNU
Börje Harrysson
Mats  Helge Mats på Höjden
Andreas Helmersson Skogforsk
Thor-Björn Holgersson
Svante Hultén
anders håkansson Next Forest AB
Ulf Johansson SLU
Annelie Johansson Elmtaryd Gård
Carin Jorlén
Lennart Jönsson Sunnerbo Skogar AB
Mårten Karlsson LNU, Student -Skogs och Träprogrammet
Josef  Karlsson Sydved
Uno Kjellsson Kjellssons Skogsprodukter
Gustaf Källsand Ringström Skog AB
Marie Larsson-Stern Skogforsk
Sören Lennartsson
Lars-Gunnar Ludvigsson Vanlig skogsägare
Rickard Lund Rickard Lund Forest AB
Anna-Karin Lund Rickard Lund Forest AB
Cecilia Löf
Claes Göran  Marinder C-G Marinder Skogsförvaltning AB
Moa Marinder C-G Marinder Skogsförvaltning AB
Bo  Nilsson Häckeberga Säteri AB
Thomas Olsson Madens gård
Magnus Perslow
David Persson Föreningen Skogen
Anders R Dagsberg Vallentuna kommun
Bengt Sjöfors Sydved
Lars-Göran Stener Skogforsk
Tomas Stern Stern Skog
Anna  Stridsman Sveaskog
Jerker Strålin Liareds Trävaror AB
Ulf Svensén Skogsägare
Mats Svensson
Mattias Svensson Sydved
Bengt Svenstig
Harald Säll Linnéuniversitetet
Johan Söderqvist Skogssällskapet
Ola  Temneus
Mats  Toftner Hushållningssällskapet Skogsförvaltning Syd
Kristina Wallertz SLU
Jörgen Verner LNU Student -Skogs och träprogrammet