Gå till:

Målinriktad skogsskötsel i tätortsnära skogar

4 - 5 maj, 2021
Täby


Start 2021-05-04 12:00
Slut 2021-05-05 14:00
Då läget kring Covid-19 fortfarande rekommenderar att vi jobbar hemifrån så skjuter vi nätverksträffen till maj 2021.

Syftet med nätverksträffen är att främja erfarenhetsutbyte mellan er som jobbar med förvaltning av offentligt ägda skogar. Målet är att ni ska få kontakter och nya kunskaper.  Förhoppningsvis får ni också inspiration till fortsatt kontakt efter mötet.  

Konferensen pågår under två dagar – den första på vackra Såstaholms slott och den andra i fält i Täby kommun. 

Arrangör för dagarna är Skogforsk i samarbete med SLU. Värd för fältexkursionen är Cecilia Lundin, Täby Kommun.

OM PROGRAMMET

Dag 1.

Första dagen möts vi till lunch på Såstaholms slott i Täby norr om Stockholm. Vi utforskar dagens tema med stöd av mötesformen ”open space” – en deltagarstyrd mötesform där du som deltagare ges möjlighet att bidra till agendan med egna idéer eller frågeställningar kopplade till dagens mötestema: ”Så kan vi bedriva målinriktad skogsskötsel i tätortsnära skogar”. En tydlig mötesstruktur och en mötesledare kommer att skapa förutsättningar för att alla deltagare kommer till tals på lika villkor. Förbered dig gärna genom att ta med dig egna frågor och engagemang att utforska dessa tillsammans med de andra deltagarna.

Dagen avslutas med gemensam middag.

Dag 2.

Vi ger oss ut i skogen för att diskutera målplanering och skogsskötsel anpassat till ett tätortsnära skogsbruk. Värd för exkursionen är Cecilia Lundin, jägmästare på Täby kommun, som kommer berätta om hur de arbetar med målplanering och skogsskötseln i deras tätortsnära skogar. 

Avslut med gemensam fältlunch.

Sista anmälningsdag: 2 apr, 2021
Antal platser kvar: 33
Läs mer

ALLMÄN INFORMATION

Deltagande i nätverksträffen kostar 2 500 kr exkl. moms.

Middag

Vi äter en gemensam middag vilken ingår i konferenspriset. Alkoholhaltiga drycker köper var och en efter önskemål.

Boende

Du får själv boka ditt boende på Såstaholms Slott. Bokningen görs via konferens@sastaholm.se  
Vi har preliminärbokat rummen fram till och med den 30 dagar innan. Därefter tilldelas du rum i mån av plats.

Du står själv för boendekostnaden vilken betalas på plats.

Konferensanläggningen

Vi håller till på Såstaholms Slott i Täby. Adressen är Såstaholms allé 12, Täby. På deras hemsida finner du mer information om  hur du hittar dit, parkering m.m.

 

Under skogsexkursionen kommer vi åka gemensam buss som återkommer till Såstaholm vid nätverksträffens slut. 

 

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
Målinriktad skogsskötsel
2500 kr   Vald
Visa deltagarlista
Namn Företag
Bengt Eriksson Tingsryd kommun
Jonas Hjerpe Botkyrka kommun
Erik Håff Järfälla Kommun
Mikael Olsson Kristinehamns kommun
Pia Sundvall Gällivare Kommun