Gå till:

FRAS-exkursion

26 okt, 2021
Start 2021-10-26 09:00
Slut 2021-10-26 16:00
Tallens framtid i södra Sverige - går att påverka!

I mitten av 1900-talet var volymandelen tall i Götalands skogar 50 %, idag är den 30 %. Men tallens kräftgång kan vända – allt fler planteringar görs med tall och det finns ett nyvaknat intresse för trädslaget. Projekt som ”Mera tall” har bidragit med kunskap om hur viltskadorna kan hanteras. Forskarna undersöker föryngring, röjning, gallring, mångfald och tallens virkesproduktion.


Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige bjuder in till en heldagsexkursion med tallen i fokus. Vi möter forskare, doktorander och andra experter som berättar om resultat och erfarenheter kring föryngring, sjukdomar, viltskador, biodiversitet, virkesproduktion och skogsskötsel. En del resultat bekräftar gammal kunskap, andra ger nya och häpnadsväckande insikter.

Var?

Trakterna runt Bruzaholm och Ingatorp strax öster om Eksjö. Markvärd är Linköpings stift. Samling i Hjältevad. 

För vem?

Skogsägare, yrkesverksamma i skogen och alla som är intresserade av
tallens framtid.

Frågor

Mattias Berglund, 076-6104377, mattias.berglund@skogforsk.se

 

imagegr70i.png

Sista anmälningsdag: 19 okt, 2021
Antal platser kvar: 30
Läs mer

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige är ett forskningsprogram i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet. Sex doktorander arbetar med sina avhandlingar som kommer att färdigställas 2022-2023.
Läs mer på www.slu.se/fras.

Anmälan

(Så behandlar vi dina personuppgifter)
Exkursionsavgift (inkl fika och lunch)
700 kr   Vald
Visa deltagarlista
Namn Företag
Linus Andersson Södra
Fredrik Bergqvist Prästlönetillgångarna i Skara Stift
Gisela Björse Sveaskog
Ludvig Blixt Södra Skogsägarna
Anders Ehrenström Sydved AB
Karin Fällman Lillqvist Skogssällskapet
Kristian Hultgren Vida Skog AB
Carl Håkansson St. Sälleryd
Tommy Johansson Koberg Förvaltning AB
Anders Josefsson Skogsegendomar i Väst AB
Johan Karlsson Södra Skogsägarnas ekonomiska förening
Ulrik Lundquist Vida Skog AB
Anders Magnebäck Skogsstyrelsen
magnus petersson södra
Pelle  Ström Vida Skog AB
Gustav Wahlström Skogsstyrelsen
Peter Wallin Boxholms Skogar AB
Patrik Wilhelmsson Vida Skog
Göran Örlander Södra