Gå till:

FRAS-webbinarier

FRAS-Webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar.

Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

17 mars, kl 14.00-15.30, Precision och automation kan ge mer variation

Mer information klicka här

24 mars, kl 14.00-15.30, Tall eller gran eller både och?

Mer information klicka här

7 april, kl 14.00-15.30, Skötsel av generell naturhänsyn - när, var och hur?

Mer information klicka här