Gå till:

FRAS Exkursion - Granbarkborreskador

FRAS Exkursion-Granbarkborreskador och alternativ till gran. 27 augusti i Remningstorp.

Exkursion inom FRAS för allmänheten och även inbjudna.

Preliminärt program:

Block 1
• Åtgärder för att minska granbarkborreskador
• Storskalig riskhantering och övervakning i skogsbruket
• Gran på tallmarker, vad betyder det?


Block 2
• Föryngring och röjning av tall
• Planterade björkens potential
• Björk och RASE i barrskogen
• Evighetsträd och hänsynsytor i dagens skog
• Exoter för södra Sverige


Tid: 2019-08-27
Ort: Remningstorp, Västergötland (mellan Skara och Skövde)
Arrangör: FRAS Ledningsgrupp
Pris: 800 sek
Mer information och anmälan gå till: https://www.slu.se/ew-kalender/2019/8/fras-exkursion/


Har du frågor om Exkursionen?
frasexcursion@gmail.com