Gå till:

FRAS exkursion; granbarkborreskador och alternativ till gran

Forskningsprogrammet FRAS inbjuder till exkursion på Remningstorp den 27 augusti kl. 09.00-16.30.

Exkursion inom FRAS för allmänheten och även inbjudna.

På Remningstops ägor finns intressanta fältförsök att besöka. Under exkursionen kommer vi besöka ett flertal olika platser med bland annat gran, lärk, poppel och ek. Där kommer vi att diskutera följderna av förra årets extremväder med efterföljande granbarkborreangrepp och resonera kring trädlagsval och ståndortsanpassning. På plats får du insikt i de doktorandprojekt som just nu bedrivs inom FRAS, samt fördjupning i olika frågeställningar enligt programmet nedan.

Anmälan görs via SLU:s webbplats

Preliminärt program:

Förmiddag

08.30 Kaffe och registrering.

09.00 Vi hälsas välkomna till Remningstorp och delas in i grupper.

Transport med buss till punkt 1.

Forskning och praktik berättar bland annat om hur arbetet med granbarkborrarna fortskrider och hur vårens och sommarens resultat av olika fällor fungerat. Här får vi också veta mer om storskalig riskhantering och övervakning inom skogsbruket.
Platsen vi befinner oss på lämpar sig också väl för en genomgång och diskussion om gran på tallmarker, vilka nackdelar som finns och finns det några fördelar?

Lunch Fältlunch serveras.

Eftermiddag

  • Transport med buss till punkt 2.
  • Hur genomförs den bästa föryngringen och röjningen av tall.
  • Rätt planta på rätt plats.
  • Potential med planterad björk.
  • Douglas under skärm och lärk istället för gran.

 Transport med buss till punkt 3.

  • Asp poppel och hybridasp. Produktionsmöjligheter och avsättning inom industrin.
  • Hur kan man arbeta med hänsynsytor och evighetsträd i dagens skog?
  • Att sköta ett ekbestånd, hur går man till väga?
  • Avslutning och summering.

16.30 Exkursionen slut. Åter på Remningstorp.

Har du frågor om exkursionen, mejla till frasexcursion@gmail.com

Till anmälan