Gå till:

Exkursion - praktiskt tätortsnära skogsbruk

20 jun, 2023
Uppsala
Start 2023-06-20 08:30
Slut 2023-06-20 16:30
Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat om praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext

Program

08.30 Samling vid Uppsala station och avfärd i gemensam buss.

09.00 Människor, träd och klimatförändringar
På förmiddagen rör vi oss kring tvärvetenskapliga forskningsprojekt från Future Forests, forskare vid Campus Ultuna och övriga framtidsplattformar. Vi presenterar också SLUs egen skogsfastighet Krusenberg.

Ämnen som berörs är grön infrastruktur och ökad lövandel i landskapet, skogsbrukets anpassning till klimatförändring och nya insikter i skogsbete.

11.30 Lunch

13.00 - Hyggesfritt skogsbruk och omföring till hyggesfria metoder
På eftermiddagen besöker vi Holmen Skog och deras fastighet i Länna där vi tittar på praktiska exempel på hyggesfria metoder och variation i skogsskötsel. Under eftermiddagen görs en uppföljning av Skogforsks projekt Adaptivt skogsbruk och vi hör också mer vad forskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk ser som viktiga poänger i en omställning till ett mer variationsrikt skogsbruk.

16.00 Avslutning och återfärd till Uppsala station

Exkursionen arrangeras av Future Forest, SLU.

ANNMÄL DIG HÄR: EXKURSION TÄTORTSNÄRA SKOGSBRUK

 

Anmäld dig via länken här ovanför.