Gå till:

Bli spårlös

Foto: Fredrik Staland
Spårlös drivning? Är det möjligt? Ja vi är övertygade om det. Nu fortsätter resan mot ett skogsbruk utan allvarliga körskador! Vill du följa med? Bli spårlös!

Det finns gott om goda exempel. Många engagerade medarbetare i skogsbruket är inte är nöjda förrän körskadorna är borta. Med hjälp av forskning, ny teknik och nya metoder jobbar de varje dag för att nå skogsbrukets mål att vi inte ska ha några allvarliga körskador över huvud taget.

Men hur gör de som dag efter dag lyckas undvika körskador? Vilka metoder har utvecklats och vilka verktyg finns tillgängliga? Bli spårlös ger dig svaren! Bli spårlös är en mötesplats för dig som har din arbetsplats i en skogsmaskin, arbetar med skogsvård eller som planerare och för dig som jobbar på skogsföretag och skogsägareförening. 

Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och arrangeras av Skogforsk under 2017, 2018 och 2019.  

Vad är Bli spårlös?

Bli spårlös är en utbildning som arrangeras runt om i landet. Syftet med dagen är att sprida kunskap om hållbart skogsbruk och ny teknik och nya metoder och ge goda exempel hur du kan arbeta för att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.

Bli spårlös arrangeras som en heldag  där forskare från Skogforsk och företagsutvecklare från Skogsentreprenörerna leder dagen. På förmiddagen sätter  vi teorierna i sina sammanhang inomhus. Efter lunch förflyttar vi oss ut i fält där vi tittar på goda exempel och diskuterar.

Bli spårlös  kan också genomföras i form av en skogskväll med ett innehåll anpassat för skogsägare och andra intresserade.

Ladda hem Bli spårlös-foldern här

Alla kan bidra

Bli spårlös är alla välkomna, både du som känner dig säker på hur markskador kan minskas och du som vill lära mer. Vi anser att diskussioner främjar utveckling.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du tittar på filmen Spårlös innan ditt kurstillfälle. 
Se Spårlös (28 min)

 

Program

Start 08:00, avslut 16:00

Pass 1.
Svenskt skogsbruk i världen och framtida utmaningar

Diskussion kring filmen Spårlös, Svenskt skogsbruk samt hur det påverkas av omvärld/samhälle globalt och nationellt.

 • Varför bedriver vi skogsbruk- vad tycker ni (öppnande diskussion)
 • Skogsbrukets roll i det framtida samhället
 • Klimatfrågan och skogens och skogsbrukets roll – vad vet vi och vad är forskarna oense om?
 • Vikten av att jobba med hållbarhet (lönsamhet, socialt och miljömässigt)

Pass 2.
Utveckling av dagens metoder för ett hållbart skogsbruk 

 • Goda exempel från praktiskt skogsbruk, planering, drivning, skogsvård
 • Bra dialog och verksamhetsutveckling samt lönsamhet i alla led
 • Ekonomi och vardagsrationalisering
 • Juridiskt ansvar och befogenheter, hur påverkar lag och certifiering 

Pass 3.
Framtida möjligheter – maskinutveckling och ”big data”

 • ”Big Data” i skogsbruket- vidareutveckling av beslutsstöd och tillämpningen av terrängmodeller och markfuktighetskartor, var kan vi nå och var vill vi nå
 • Teknikutveckling med skonsamma maskiner och andra hjälpmedel
 • Forskning i framkant- vad är nästa steg
 • Informationskedjan från avverkning till nyanläggning av det nya beståndet

Eftermiddag - Fältövning med praktisk tillämpning

Vi diskuterar olika delar i skogsbruksprocessen (i fält) utifrån olika roller (markägaren, entreprenören, tjänstemannen, myndigheten, NGOs och samhället)

 • Hur jobbar vi gemensamt för ett hållbart skogsbruk i praktiken, effektivitet och lönsamhet med så liten negativ påverkan på miljö och biodiversitet i skogen
 • Hur använder vi digitala kartunderlag och beslutsstöd
 • Hur fungerar informationsöverföringen och hur bör den fungera
 • Hur använder man praktiska lösningar och vad är drivkraften
 • Vilken är vår gemensamma framtidsvision

Kostnadsfritt

Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs utan kostnad för skogsföretag, skogsägareföreningar och enskilda. Utbildningen är öppen för personer verksamma i Sverige och med svenskt personnummer. 

Hur anmäler jag mig?

Öppna kurser hittar du i kursprogrammet på den här sidan och www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang

Kursen Bli Spårlös ges närmast:

2 oktober, Svenljunga

9 oktober, Katrineholm

Mer att välja på? Utöver de kurser som annonseras på www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang kan det finnas möjlighet att delta på andra kurstillfällen.

Kontakta Eva Ring för information om lediga platser på dessa kurser.

Vill ditt företag ha en företagsanpassad kurs?

Ta kontakt med Eva Ring för mer information.

För att vi ska kunna ordna en företagsanpassad kurs bör det vara minst 20 deltagare. Är ni färre är ni välkomna att anmäla er till våra öppna kurser.

Bli spårlös finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet. 

För att leva upp till kraven på redovisning som finansiären ställer behöver vi samla in en del personuppgifter om kursdeltagarna, bl.a. ditt personnummer. Skogforsk använder endast ditt personnummer för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram. För att kunna hjälpa dig vid kursrelaterade frågor, t.ex. vid borttappade inloggningsuppgifter lagrar vi ditt namn och din e-postadress. Genom att anmäla dig till kursen godkänner du att Skogforsk lagrar dina personuppgifter. Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter genom att skicka meddelande till skogforsk@skogforsk.se.  Du kan läsa mer om hur Skogforsk behandlar personuppgifter här.

 

Lär dig mer!

Skogsbrukets målbilder för körning på skogsmark

Artiklar och rapporter från www.skogforsk.se

Risningens effekter på spårbildning, skotning och skördarprestation

Markfuktighetskartorna minskar de allvarliga körskadorna

Skotningen kan optimeras

Attityder till körskadeproblematiken i skogsbruket

Bättre metodik och kartunderlag kan minska körskadorna

Markfuktighetskartona kan minska markskadorna

Artiklar på www.skogskunskap.se

Youtube - Filmen Spårlös med fördjupningar

Spårlös (28 min)

Om spårlös drivning

Om spökslag

Om risning

Om kavling

Om kvicksilver

Om kantzoner