Gå till:

Bli spårlös

Foto: Sven Tegelmo
Spårlös drivning? Är det möjligt? Ja vi är övertygade om det. Nu fortsätter resan mot ett skogsbruk utan allvarliga körskador! Vill du följa med? Bli spårlös!

Det finns gott om goda exempel. Många engagerade medarbetare i skogsbruket är inte är nöjda förrän körskadorna är borta. Med hjälp av forskning, ny teknik och nya metoder jobbar de varje dag för att nå skogsbrukets mål att vi inte ska ha några allvarliga körskador över huvud taget.

Men hur gör de som dag efter dag lyckas undvika körskador? Vilka metoder har utvecklats och vilka verktyg finns tillgängliga? Bli spårlös ger dig svaren! Bli spårlös är en mötesplats för dig som har din arbetsplats i en skogsmaskin, arbetar med skogsvård eller som planerare och för dig som jobbar på skogsföretag och skogsägareförening. 

Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och arrangeras av Skogforsk under 2017, 2018 och 2019.  

Vad är Bli spårlös?

Bli spårlös är en utbildning som arrangeras runt om i landet. Syftet med dagen är att sprida kunskap om hållbart skogsbruk och ny teknik och nya metoder och ge goda exempel hur du kan arbeta för att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.

Bli spårlös arrangeras som en heldag  där forskare från Skogforsk och företagsutvecklare från Skogsentreprenörerna leder dagen. På förmiddagen sätter  vi teorierna i sina sammanhang inomhus. Efter lunch förflyttar vi oss ut i fält där vi tittar på goda exempel och diskuterar.

Bli spårlös  kan också genomföras i form av en skogskväll med ett innehåll anpassat för skogsägare och andra intresserade.

Ladda hem Bli spårlös-foldern här

Alla kan bidra

Bli spårlös är alla välkomna, både du som känner dig säker på hur markskador kan minskas och du som vill lära mer. Vi anser att diskussioner främjar utveckling.

Program

08:00 Omvärldsspaning och utmaning för vårt hållbara skogsbruk

08:30 Film Spårlöst

09:00 Fika

09:20 Diskussion

09:35 Metoder för vårt hållbara skogsbruk

10:35 Bensträckare

10:45 Utveckling av vårt hållbara skogsbruk 

12:00 Lunch

13:00 Fältövningar, praktisk planering, tekniska hjälpmedel

16:00 Avslut

 

Kostnadsfritt

Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs utan kostnad för skogsföretag, skogsägareföreningar och enskilda. Utbildningen är öppen för personer verksamma i Sverige och med svenskt personnummer. För att kunna delta på kursen måste du vara beredd att uppge ditt personnummer vid kurstillfället.

Hur anmäler jag mig?

Vill ditt företag ha en företagsanpassad kurs?

Ta kontakt med Eva Ring eller Fredrik Staland för mer information.

För att vi ska kunna ordna en företagsanpassad kurs bör det vara minst 20 deltagare. Är ni färre är ni välkomna att anmäla er till våra öppna kurser.

Bli spårlös finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet. 

 

 

Lär dig mer!

Skogsbrukets målbilder för körning på skogsmark

Artiklar och rapporter från www.skogforsk.se

Risningens effekter på spårbildning, skotning och skördarprestation

Markfuktighetskartorna minskar de allvarliga körskadorna

Skotningen kan optimeras

Attityder till körskadeproblematiken i skogsbruket

Bättre metodik och kartunderlag kan minska körskadorna

Markfuktighetskartona kan minska markskadorna

Artiklar på www.skogskunskap.se

Youtube - Filmen Spårlös med fördjupningar

Spårlös (28 min)

Om spårlös drivning

Om spökslag

Om risning

Om kavling

Om kvicksilver

Om kantzoner