Gå till:

ABSE09 - inriktning Drivning

17 apr 2018
Norrköping


Start 2018-04-17 09:00
Slut 2018-04-17 16:00
"Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag."

Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag och avtalets utformning har stor inverkan på kvaliteten på utfört arbete; hur ser entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går snett? På kursen ABSE09 ger vi med fokus på drivningsaffären tillfälle för kursdeltagarna att lära sig grunderna i ABSE09, testa några typfall och diskutera egna erfarenheter av olika typer av affärsavtal.

Läs mer

 

Var?

Norrköping, lokal meddelas senare.

När?

17 April. Programmet startar 09:00 och slutar 16:00.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren...

...veta vad ABSE09 och APSE innehåller och kunna förklara det för andra. 

...känna till var det går att finna mer information om ABSE09 och APSE. 

Ur innehållet

ABSE09 och APSE, bakgrund, nutid och framtid.

  • Övningsuppgifter i grupp.
  • Genomgång av övningsuppgifter tillsammans med jurist från ett APSE-anslutet skogsbolag.
  • Diskussion kring implementering och användning av ABSE09 och APSE.
  • Till kurserna eftersträvas en blandning av uppdragsgivare och uppdragstagare.

Medverkande

Kursledare, Anders Mörk, Skogforsk

Anna Björk, representant för Skogsentreprenörerna

Oskar Meidal, jurist på Sveaskog.

Kursavgift

1500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och dokumentation

Anmälan

Via formulär nedan, senast 3 april 2018.

Genom att anmäla dig till kursen accepterar du att Skogforsk samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.  

Du kan när som helst välja att bli borttagen från vårt kundregister. Maila skogforsk@skogforsk.se om du vill att vi tar bort dig. 

Våra bokningsregler

Lämnas återbud senare än 10 arbetsdagar före kursstart debiteras 75 procent av avgiften. Om du uteblir utan att avanmäla dig debiterar vi hela avgiften. Tänk på att du alltid är välkommen att låta en kollega ta över din plats om du själv får förhinder.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in arrangemanget vid för få deltagare.

Har du frågor om din anmälan? Kontakta Inger Karlsson.

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Inger Karlsson , 070-366 99 55 för ev. efteranmälan.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Joakim Blückert Sveaskog
Åsa Forsman Holmen skog AB
David  Hedlund Sveaskog
Ebbe Lindberg SE Skogsentreprenörerna
Bo Ljunggren Holmen skog AB
Tobias Norrbom Sveaskog Förvaltnings AB
Erik Olsson Holmen Skog AB
Peter Roland Holmen Skog AB
Julia Wevel Holmen Skog AB
Helena Åkerberg Steffen Holmenskog