Gå till:

Allmänna Bestämmelser SkogsEntreprenad, ABSE09 - med fokus på skogsvård

25 okt 2017
Hammarstrand


Start 2017-10-25 09:00
Slut 2017-10-25 16:00
"Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag."

Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag; hur ser entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går snett. På kursen ABSE09 ger vi tillfälle för kursdeltagarna att lära sig grunderna i ABSE09, testa några typfall och diskutera egna erfarenheter.

Den här dagen (25/10) har vi speciellt fokus på affärsavtalen för de som beställer och levererar skogsvård. På kursen 26/10 lägger vi fokus på affärsavtalen för de som beställer och levererar drivning och markberedning. Vid få anmälda samlar vi alla till kurs 25/10.

Läs mer

 

Var?

Hotell Hammarstrand, Gullbacksvägen 16 i Hammarstrand.

>>Hitta till hotell Hammarstrand

När?

25 oktober. Programmet startar 09:00 och slutar 16:00

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren...

...veta vad ABSE09 och APSE innehåller och kunna förklara det för andra. 

...känna till var det går att finna mer information om ABSE09 och APSE. 

Ur innehållet

ABSE09 och APSE, bakgrund, nutid och framtid.

  • Övningsuppgifter i grupp.
  • Genomgång av övningsuppgifter tillsammans med jurist från ett APSE-anslutet skogsbolag.
  • Diskussion kring implementering och användning av ABSE09 och APSE.
  • Till kurserna eftersträvas en blandning av uppdragsgivare och uppdragstagare.

Medverkande

Kursledare, Anders Mörk, Skogforsk

Representant från SMF

Kursavgift

890 kr (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och dokumentation

Anmälan

Via formulär nedan, senast 17 oktober 2017.

Har du frågor om din anmälan? Kontakta Inger Karlsson.

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Inger Karlsson , 070-366 99 55 för ev. efteranmälan.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Pedro Arvidsson Norrskog
Johan Dietrichson Skogsentreprenörerna
Erik  Edler SCA Skog AB
Bengt Edström Norrskog
Susanne Ek Nätraälven Skog
Mattias Ekerlid Norrskog
Peter Erlandsson Skogsägarna Norrskog
anna-karin Hellström Norrskog
Pär-Arne Holmgren Norrskog
Ulf Källman SCA Skog AB
Ebbe Lindberg Skogsentreprenörerna
Per-Ola Lindberg Lindberg Nätraälven Skog
Sven-Gunnar Ljungdahl Norrskog
Nicole Nordström Norrskog
Peder Persson Norrskog
Dusan Rais ALFA Skogsservice AB
Jiri Stanek ALFA Skogsservice AB
Fredrik Wikström Norrskog