Gå till:

Skogforskdagarna 2023 – från ord till handling

13–14 sep, 2023
Mora & digitalt
Start 2023-09-13 09:00
Slut 2023-09-14 16:00
Efter år av diskussioner om skog och skogsbruk är det dags att gå från ord till handling. Vad säger den senaste forskningen?

Skogforskdagarna är tillbaka, nu i en hybridupplaga. Första dagen är en konferens som också går att vara med på digitalt. Andra dagen ger vi oss ut i skogen för en exkursion.

Var med på konferensen på plats i Mora för att nätverka, delta på exkursionen och uppdatera dig kring de senaste forsknings- och utvecklingsrönen. Då ingår även jubileumsmiddagen där vi firar Skogforsk 30 år!

Väljer du att vara med via den digitala sändningen, kan du engagera dig genom att ställa frågor och chatta.

Mängdrabatt: Är ni 10 personer eller fler från samma företag som vill delta på hela konferensen? Då får ni 15 % rabatt oavsett när ni anmäler er. Priset justerar vi efter konferensen. Det är därför viktigt att du anger att du vill betala med faktura när du anmäler dig.

Boende bokar och betalar du själv genom att maila konferens.mora@firstcamp.se uppge Skogforsk i din bokning. 

Vi har ett gediget program som uppdateras allt eftersom.

Program

Skriv ut
Start & välkomna
Från ord till handling
Skogens trilemma

Hur får vi ihop det? Klimatet, biodiversitet och bioekonomin, skogens trilemma. 

Är produktivitet samma sak idag som igår?

Var finns nästa produktivitetslyft?

Ett fossilfritt skogsbruk. Vad krävs och var står vi?

Elektrifiering och fossilfria bränslen i terräng och på väg.

Nya värdekedjor i skogen

Hur kan nya produkter och tjänster som biodiversitets- och kolkrediter, sol- och vindkraft, rent vatten, rekreation mm komplettera dagens värdekedjor för att öka och nyttja skogens alla värden. 

Bordsdiskussion
Kaffe & mingel
Bekämpning av skogsskador i nutid och framtid

Genom att kombinera erfarenhet och kunskap med teknisk innovation kan viktiga steg tas mot friskare och mindre skadedrabbade skogar. 

Granbarkborre
Törskate
Verktyg & strategier för skogsägare
Lunch & mingel
Framtidens skördar startar med föryngring

Hur man lyckas i sitt föryngringsarbete har stora konsekvenser för den framtida skogen. Föryngringskedjan är komplicerad och innefattar många led och många människor. Föryngringen måste göras skonsam och effektiv, på rätt sätt och anpassad till framtiden

Leder verkligen markberedning till ökade koldioxidutsläpp?

I svensk skog finns i genomsnitt mer kol i marken än i träden. När marken störs, som vid markberedning och stubbtäkt, finns en farhåga att markkolet frigörs och leder till betydande koldioxidutsläpp. Forskning visar nu att den markberedning som används i Sverige inte ökar markens koldioxidutsläpp. Kan det stämma?

Förädlat material & 4:o fröodling – genetiska vinster och klimatanpassning

När klimatet blir varmare kommer det att påverka tillväxt och hälsa hos våra plantor och träd. Genom att använda förädlade plantor på rätt sätt kan man anpassa dem till framtida förhållanden och se till att våra skogar fortsätter att vara växtliga och friska. Det här gör man genom att utnyttja den naturliga variation i anpassning som finns hos träden och räkna ut hur de ska förflyttas för att bättre klara ett framtida klimat, s.k. assisterad migration. Hör mer om förädligens arbete för framtidens skogar. 

Föryngringskollen

Ett av de enskilt största föryngringsprojekt som startats i Sverige.
Under projektets gång kommer mer än 2 500 utförda planteringar och 200 000 plantor att inventeras.
Genom att koppla samman inventeringsdata, väderdata och beståndsuppgifter byggs en omfattande databas upp där olika samverkande faktorer kan testas mot varandra.
Nu har vi resultaten från teståret 2022.

Plantlogistikkedjan

Presentationen avslöjar en lovande teknik för att möta utmaningarna i skoglig plantlogistik: RFID-taggar med klimatsensorer. Genom att kombinera spårbarhet och övervakning kan denna teknologi förbättra kvalitén i transport och lagring av plantor och eventuellt öka deras överlevnad. Dessutom ges en översikt av det nuvarande tillståndet inom plantlogistiken och de komplexa interaktionerna mellan olika roller i försörjningskedjan, från plantskola till plantering.

Framtidens skogsvårdsteknik

Föryngring för en hållbar framtid. Vad har vi lärt oss av teknikutveckling? Vilka är de första stegen mot smart och skonsam föryngringsteknik? Kan fjärrstyrd markberedning vara en väg till en bättre arbetsmiljö? 

Tekniken & människan

Krav på ökad produktivitet, nya möjligheter med digitalisering och automation. Hur långt har vi kommit, vad har det för betydelse och hur passar människan in i detta?

Skogens digitala transformation – det har bara börjat

Hur påverkar den pågående digitaliseringen skogsbruket och vilka utvecklingssteg ser vi komma? Vi kommer ge några exempel från pågående forskning och reaktioner från användare av nya digitala verktyg och beslutsstöd.

Med användaren i centrum

Här ger vi en kort intro till användarcentrerade metoder och ger några exempel på hur vi jobbat utifrån dessa metoder i projekt där olika digitala verktyg tagits fram och utvärderats.

Kaffe & mingel
Automation kan snabbt bli en spelare

Den digitalatransformation som skogsbruket är mitt inne i öppnar för automation. Mer och bättre data finns tillgängligt inte minst genom Standford standarden som öppnar för koordinatsatta virkeshögar som möjliggör enkel automatisering av skotningen. Hur långt har vi kommit och vad körs redan idag? 

Digitalisering inom transporter för att klara produktivitet och fossilfrihet

Elektrifiering och effektivare användning av skogsmaskiner och lastbilar ställer nya krav på ruttplanering och smartare transportersättning. Digitalisering och högupplöst information är en förutsättning för att lyckas med det.

Attraktiv skog – även för människan

Men människan då? Hur formar vi organisationer och nyttjar ny teknik för verklig effektivitet och större arbetsglädje?

Vad har vi för nytta av Skogforsk?

Panelsamtal

Avslutning dag 1
Mingel
Jubileumsmiddag Skogforsk 30 år
Buss ut i skogen
Start
Effaråsen – att bruka och bevara gammal tallskog

Effaråsen är ett unikt storskaligt försök i Sverige som omfattar 140 ha gammal tallskog och där olika alternativa skötselmetoder testas. 10 år har gått sedan start och nu kan Skogforsk presentera effekterna av metoderna på naturvärden och produktion.

Effekten av miljöhänsyn på biologisk mångfald

Den gamla tallskogen erbjuder livsmiljöer för bland annat marksvampar, lavar och vedlevande insekter, men vilken effekt har egentligen lämnad och skapad hänsyn haft för dessa naturvårdsintressanta organismgrupper? 

Programpunkten finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet och inte genom deltagaravgiften. 

EU logga landsbygsprojektet.jpg

Ökad miljöhänsyn och föryngring – hur går det ihop?

I Effaråsen har vi studerat hur olika föryngringsmetoder fungerar i gammal tallskog som brukats med alternativa skötselmetoder. Etablering och tillväxt för olika föryngringsmetoder så som sådd, naturlig föryngring och plantering av tall, på markberedda och icke markberedda ytor har utvärderats i relation till den olika mängden lämnad hänsyn.

Programpunkten finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet och inte genom deltagaravgiften. 

EU logga landsbygsprojektet.jpg

Likheter och olikheter mellan hygge och brandfält

Vilken roll har branden för bildandet av substrat i form av död ved och vilken effekt har branden på vedlevande insekter? En uppföljning på Tallbocken ger svar på frågan.

LUNCH
Adaptivt skogsbruk
Test med hyggesfritt

Stora Enso berättar om området och målet med huggningarna. 

Drivningsteknik och metoder vid hyggesfri avverkning

Lämpliga maskiner och metoder för olika typer av hyggefria avverkningar. Resultat från studier av tidsåtgång, kostnad och potential för förbättring.

Precisionsskogsbruk vid hyggesfri avverkning

Under de senaste åren har en mängd nya data genererats både via mätning i samband med avverkning men även via andra datakäller som laserskanning. I denna punkt så visar vi hur olika data kan kombineras och användas för att underlätta och förbättra arbetet för förare och andra skogliga aktörer

Digitaliserad naturvårduppföljning – hur långt har vi kommit?

En förutsättning för bra för miljöhänsyn är vetskapen om vilken hänsyn som tagits och var någonstans. Att direkt få feedback och att ha en god dokumentation skapar förutsättningar för bästa måluppfyllelse på både kort och lång sikt. Här får ni veta vad som krävs för att komma dit.

Hur kan vi använda nya data för planering?
Tillbaka i Mora

Ta chansen att uppdatera dig på den senaste forskningen!

 

Det går utmärkt att ta tåget till Mora. Mora parken ligger inom promenadavstång från både Mora station och Morastrand station. 

Anmälan är stängd. Kontakta Malin Juter vid ev frågor.

Är du journalist kontakta Mats Ostelius för mer information.

Visa deltagarlista
Namn Företag
Anders Almäng Sveaskog Förvaltnings AB
Gert Andersson Skogforsk
Tobias  Andersson SCA Skog AB
Anna-Lena Axelsson SLU
Sofia Backéus LRF Skogsägarna
Charlotte Bengtsson Skogforsk
Mattias Berglund Skogforsk
Magnus Bergman SCA Skog AB
Mårten Bergvidd Gysinge Skog
Mats Berlin Skogforsk
Anna Beronius Älvdalens Besparingsskog
Gisela Björse Sveaskog
Nils Broman Norra Skog
Gunnar  Bäck OTMETKA
Anna Cabrajic SCA Skog AB
Henrik Carlsson IT-Bolaget Per & Per
Jonas Cedergren Skogforsk
Richard Dermer Gysinge Skog
Olof  Dickson Svenska Skogsplantor - Karlstad
Line Djupström Skogforsk
DonaldLex DonaldLex google
Mats Ericsson Stora Enso Skog AB
Linda Eriksson Skogsindustrierna
Jonas Eriksson Holmen skog
Niklas Fogdestam Sydved AB
Kajsa Fredholm Vänsterpartiet
Elin Fries BITZER PRODUCTIONS AB
Anna-Lena Fritzson
Henrik Furuström Stora Enso Skog AB
Karin Fällman Lillqvist Stiftelsen Skogssällskapet
Mia Gertzell Svenska Skogsplantor
Helena Gohde Land skogsbruk
Stefan  Gren Fiskarhedens Trävaru AB
Daniel Gräns SLU Skogsmästarskolan
Örjan Grönlund Mellanskog
Elin Gunnarsson Svenska skogsplantor
Christer Gustafsson Salbo
Lars Haglund Mellanskog
Björn Hannrup Skogforsk
Peter Helander Mellanskog
Charlotte Hessulf Skogforsk
Sverre Holm Glommen Mjøsen Skog
Carina Holm Holmen skog
Henrik Holmberg Södra skog
Chelsey Jo Huisman Skogforsk
Mia Iwarsson Wide Skogforsk
Elin Jaldeland Holmen Skog AB
Tomas Jansson Svenska Skogsplantor
Anna Jansson Mellanskog
Sverker Johansson BITZER PRODUCTIONS AB
Linus Jonsson Derome Skog AB
Malin Juter Skogforsk
Magnus Jutterström Sokigo
Johan karlsson Södra Skogsägarna
Mats Karlsson Orsa Besparingsskog
Thomas Kraft Skogforsk
Torfinn Kringlebotn Skogkurs
Ola Kårén SCA Skog
Ola Langvall Sveriges lantbruksuniversitet
Delphine Lariviere Skogforsk
Ida Larsson Stora Enso Skog
Albin Larsson Ekström SLU
Per Limberg Fiskarhedens Trävaru AB
Gunnar Lindén LRF
Ann  Lindvall Svenska Skogsplantor
Håkan Lissman Älvdalens Besparingsskog
Ulrica Lund Lissman Fiskarhedens Trävaru AB
Mattias Luxhöj von Knorring Billerud
Edwina Matsson Mellanskog
Ola Mattsson Fiskarhedens Trävaru AB
Rebecka McCarthy Tune Sveaskog Förvaltnings AB
Lovisa Medin DEROME SKOG
Marcus Månsson Sveaskog
Johan Möller Skogforsk
Wiebke Neumann Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Erik Nillius The Forest Solution
Lars Nilsson Mellanskog
Oscar Nilsson Skogforsk
Miriam Nordh Holmen Skog
Maria Nordström Skogforsk
Olov Norgren Holmen Skog
Peter Normark KSLA
bodel norrby Skogforsk
Josefin Olsson Regeringskansliet
Mats Ostelius Skogforsk
Anna Pernestål Skogforsk
Joel Persson Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Jan Persson Häradsmarken Ab
Magnus Petersson Södra
Anna Pettersson 556016-9020
Pierre Qvist Vida Skog AB
Caroline Rothpfeffer Skogforsk
Anders Rowell Skogforsk
David Rönnblom Holmen Skog
Javier Segura Holmen Skog
Madeleine Silverbratt 817602-9786
Sofia Sjödin Vidheim
Jon Snögren Gysinge Skog AB
Johan Sonesson Skogforsk
Esmeralda  Soto Älvdalens Besparingsskog
Monika Strömgren Skogforsk
Ulrika Sundberg Holmen Skog
Pehr Sundblad Södra Skogsägarna
Jan Svalling Västerås stift skog AB
Henrik Svennerstam Skogforsk
Matts Söderström Mellanskog
Bengt Sörvik OTMETKA
Magnus Thor Skogforsk
Fredrik Trogens Lima Besparingsskog
Märtha Wallgren Skogforsk
Anna Wallner Södra Skog
Elin  Varde JGA Skog AB
Anders Westerlund Mellanskog
Martin Whillans Skogforsk
Raymond Wide SLU
Rasmus Vikström Fiskarhedens Trävaru AB
Peder Wikström Stora Enso Skog AB
Emiliano Zocca Storaenso Skog AB
Jonas Öhlund Skogforsk
Åsa Öhman Mellanskog
Michael Öhman Skogforsk
Per Österberg Kopparfors Skogar