Gå till:

Skogforskdagarna 2023 – från ord till handling

13–14 sep, 2023
Mora & digitalt
Start 2023-09-13 09:00
Slut 2023-09-14 16:00
SAVE THE DATE!

Boka in datumen 13–14 september 2023 i kalendern för då är det dags för konferens, exkursion & jubileumsmiddag. 

Dag 1: Konferens

Vi bjuder på den senaste forskningen, de handgripligaste tipsen och lärdomarna från historien. Presentationerna kombineras med en mässutställning med go'bitar ur Skogforsks verksamhet. 

Några nedslag i programmet

 • Dags att gå från ord till handling
  – Var finns nästa produktivitetslyft?
  – Nya värdekedjor – vad finns bortom virket?
  – Klimatet, biodiversiteten och bioekonomin
 • Stressade träd ger skadade skogar
  – Granbarkborren, vad har vi lärt oss?
  – Törskate
  – Är blandskog lösningen?
 • Framtidens skördar startar med föryngring 
  – Trädslagsval
  – Autonom plantering – hur nära är vi?
  – Förädlingen lägger grunden för framtidens skogar
 • Tekniken & Människan
  – Beslutsstöd
  – Digitala verktyg

Middag

Skogforsk fyller 30 år och det måste firas! Välkommen på jubileumsmiddag! 

Dag 2: Exkursion

Skogforskdagarnas tema är Från ord till handling och detta upplevs bäst i fält! Vi tar oss till Effaråsen väster om Mora där vi besöker 2 exkursionspunkter för att bland annat diskutera

 • Effekter av hänsyn på marksvampar, död ved och arter knutna till den
 • Naturvårdens effekter på föryngringen
 • Hyggesfritt skogsbruk
 • Föryngring i hyggesfritt skogsbruk
 • Digital naturvårdsuppföljning
 • Olika verktyg, forskning och beslutstöd som gör skillnad i skogen.  

Ta chansen att nätverka, höra om det senaste och inspireras!

(Dag 1 finns det även möjlighet att delta digitalt)

Mer information kommer löpande och anmälan öppnar i slutet av mars.