Gå till:

Skogforskdagarna - nästa generation

12 - 16 apr, 2021
Start 2021-04-12 08:00
Slut 2021-04-16 13:00
Välkommen till Skogforskdagarna – nästa generation! Skogforsks stora digitala konferens 2021.

Årets skogligaste konferens!

En heltäckande konferens som håller på en hel vecka. Var med på allt eller titta in på det som passar dig, vi gillar dig oavsett.

Årets tema nästa generation syftar till att vi är inne i en brytningstid:

 • från fossilt till el- och bioenergi
 • klimatförändringar kräver nya lösningar
 • skogen ska leverera mer än bara virke
 • digitalisering på alla fronter
 • pandemi som ställer om världen
 • autonoma maskiner
 • ny generation av förädlade träd

Det är mycket som är nytt, men frukta ej! Vi på Skogforsk har forskat på det mesta och levererar med glädje ny kunskap, nya verktyg och nya metoder samtidigt som vi spanar in i framtiden med fötterna stadigt i historien. 

Program

Måndagen den 12 april 08.30–12.00, konferensen startar.

Vi inleder med att titta på skogen och skogsbruket utifrån olika aspekter i samhället

Skogsbrukets lönsamhet – Vi diskuterar skogsbrukets lönsamhet under 2000-talet. Vi har sett en dalande produktivitetskurva de senaste åren, vilket är oroande. Hur kan vi påverka utvecklingen? Kanske genom digitala planeringssystem, smartare teknik, bättre samarbeten och effektiv naturvård!

Skogens roll i samhället – Intresset för skogen och dess många värden har ökat de senaste åren. Kanske kan detta nyvaknade intresset vända de ovan nämnda produktionssiffrorna? Men parallellt med ökade förväntningar på att skoglig råvara ska ersätta fossila produkter, ökar även förväntningarna på att skogen ska finnas för rekreation, andra näringar och biologisk mångfald. Hur kommer vi se på skogen framöver, vad vill framtidens konsumenter ha? Och varför har debatten blivit så polariserad att vi inte kan se lösningarna?


Tisdagen den 13 april, temadag

08.30–10.00 Nästa generations plantor
Vi belyser varför skogsträdförädlingen är en central del i svenskt skogsbruk och vilka egenskaper som eftersträvas. För att ta vara på förädlingsvinsten gäller det sen att sätta rätt trädslag och rätt planta på rätt plats vilket det finns metoder och verktyg för idag. Dessa ska vi presentera!

10.30–12.00 Skapa värde i föryngringen
En lyckad föryngring ger nästa skogsgeneration en flygande start. Allt börjar med en noggrann planering och här kan vi ta hjälp av data från tidigare trädgeneration. Val av markberedningsmetod och hänsyn till vatten och naturvärden påverkar också framtidens skogar. Planteringens utförande är av största vikt. Därför är det lite förvånande att dagens skogsvårdsentreprenörer har det tufft. Hur vänder vi den trenden?

Onsdagen den 14 april, temadag

08.30–12.00 Skogsskötsel och naturvård för en hållbar utveckling
En dag fylld av diskussioner, filmer, kunskap och verktyg gällande skogens tillväxt, biologisk mångfald, digitala hjälpmedel, viltskador, hänsyn till vatten, markvattenkartor, skötsel av vägrenen, utbytesprognoser och basvägsplanering. Ja, skogsskötsel och allt som hör därtill, helt enkelt!

Torsdagen den 15 april, temadag

08.30–10.00 Drivningen i framtiden
När det är dags att skörda skogen är det viktigt att bevara och höja råvaruvärdet. Den nyaste tekniken presenteras, jämförs och diskuteras med avstamp i dagens skogsbruk. Vi presenterar digitaliseringens möjligheter i den skogliga planeringen liksom organisationsutveckling och olika standarder för datahantering.  Och så måste vi ju prata om skogsbilvägarna – ett av skogsbrukets viktigaste verktyg!

10.30–12.00 Effektivare råvaruflöden & högre värden
Nu är råvaran ute ur skogen, nu gäller det att maximera förädlingsgraden. Med dagens teknik kan vi ta reda på virkets yttre och inre egenskaper. Hur kan vi använda oss av den kunskapen? Skogsbränsle är en viktig komponent för att nå fossilfrihet. Genom rätt hantering kan energivärdet i bränslet bevaras. Utvecklingen av tyngre fordon och effektiva terminaler bidrar också till effektivare råvaruflöden och högre värden! 

Fredagen den 16 april 08.30–12.00, avstamp in i framtiden

Vi sammanfattar veckan och diskuterar innehållet. Sen blickar vi framåt! Vad har vi lärt oss, vad tar vi med oss och vad tar vi tag i nu? 

 • Förädlingens betydelse för dagens och framtidens skogar
 • Kraftsamling föryngring - tillsammans sätter vi grunden för morgondagens skogar!
 • Adaptivt skogsbruk – test av skogsbruksmetoder under kontrollerade former
 • Automationen är i sin linda - vad är nästa steg?
 • Morgondagens värdekedja ger mervärde

 

Konferensen är helt digital och kommer sändas över nätet. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och en högtalare så att du hör vad vi säger.

Genom att anmäla dig till konferensen kan du ta del av alla föreläsningar, chatta med forskarna och diskutera med andra deltagare. Anmälan öppnar i mars då även ett mer färdigt program kommer presenteras.

Redan nu kan vi utlova både bredd och djup, allt från det mer visionära till praktiska tips. 

Hoppas vi ses den 12–16 april 2021!

Anmälan öppnar i mars.