Gå till:

Skogforskdagarna – nästa generation

Välkommen till Skogforskdagarna – nästa generation! Skogforsks stora digitala konferens 2021.

Årets skogligaste konferens!

En heltäckande konferens som håller på en hel vecka. Var med på allt eller titta in på det som passar dig, vi gillar dig oavsett.

Årets tema nästa generation syftar till att vi är inne i en brytningstid:

 • från fossilt till el- och bioenergi
 • klimatförändringar kräver nya lösningar
 • skogen ska leverera mer än bara virke
 • digitalisering på alla fronter
 • pandemi som ställer om världen
 • autonoma maskiner
 • ny generation av förädlade träd

Det är mycket som är nytt, men frukta ej! Vi på Skogforsk har forskat på det mesta och levererar med glädje ny kunskap, nya verktyg och nya metoder samtidigt som vi spanar in i framtiden med fötterna stadigt i historien. 

Program

Moderator: Lovisa Madås

09:00 Välkomna
Konsumenter, deras behov och produkter från skogen
Diskussion
Effektivitet i skogsbruket - en möjliggörande nödvändighet
Paus
10:30 Uppsamlande diskussion
Skogens samhällsnyttor
Kunskap, fakta och värderingar
Frågor och diskussion
12:00 Slut

Moderatorer: Erik Viklund & Daniel Hägglund

08:30 Nästa generations plantor
Varför förädling? För att det fungerar!
Räcker det med TreO eller behövs FyrO?
Plantval gör det lättare att välja rätt planta
Alla ägg i samma korg eller ett potpurri av trädslag?
Frågor och diskussion
Paus
10:30 Skapa värde i föryngringen
Faktorer för en lyckad föryngring
Hur många plantor överlever?
Några rader (om) markberedning
Plantören, ett utdöende släkte?
Skördardata ❤ föryngringsplanering = SANT
Frågor och diskussion
12:00 Slut

Moderatorer: Erik Ling & Mattias Berglund

08:30 Skogsskötsel & naturvård för en hållbar utveckling
Lövet, floran och faunan - trendspaning och skötsel i Götaland
Lågvärdesträd - Den okända resursen som flerfaldigar nyttan
Naturvårdande skötsel, varför blir det inte av?
60 år av skogsgödsling
Vad är multiskadad skog? Forskning pågår!
Fångst och försvar - metoder för att bekämpa granbarkborrens imperium?
Frågor och diskussion
Paus
10:30 Skogskötsel för variation
Vårt viktiga vatten
Nya tillämpningar av skördardata
 • Skördardata i skogsbruket digitala infrastruktur
 • Förbättrade utbytesprognoser
 • Skördardata som referens för skogliga skattningar och trädslag
 • Digitaliserad naturvårdsuppföljning
Frågor och diskussion
12:00 Slut

Moderatorer: Gert Andersson & Maria Wide Iwarsson

08:30 Effektivare skörd
Driv i planeringen
Online-styrning av skogsmaskiner
Automation och Fjärrstyrning
Potentialen i framtida maskinsystem
Lönsamhet och affärsrelationen
Skogsbilvägen - nu och framåt!
Frågor och diskussion
Paus
10:30 Effektiva och värdeskapande råvaruflöden
Egenskapsdeklarerade och spårbara råvaruflöden - hur och till vilken nytta?
Virkesmätningsspanarna
Integrerad flödesstyrning för bättre beslut
Systemdesign och leveransstrategier för skogsbränsle - från problem till möjligheter
Tunga skäl för långa flisfordon
Frågor och diskussion
12:00 Slut

Moderator: Magnus Thor

08:30 Sammanfattning av veckan
Förädlingens betydelse för dagen och framtidens skogar
Kraftsamling för framtidens föryngring
Paus
10:00 Adaptivt Skogsbruk
Digitaliseringsresan - vi har bara sett början
Samverkan och organisationsutveckling
Frågor och diskussion
12:00 Slut

Information

Konferensen är helt digital och kommer sändas över nätet. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och en högtalare så att du hör vad vi säger. 

Genom att anmäla dig till konferensen kan du ta del av alla föreläsningar både i realtid och titta i efterhand. Du kommer även ha möjlighet att chatta med forskarna och andra deltagare och ta del av olika dokumentationer. Anmälan är för hela veckan. 

Redan nu kan vi utlova både bredd och djup, allt från det mer visionära till praktiska tips. 

Läs mer och ta del av erbjudanden:

Anställd i Partnerföretag

Lärare

Student

Journalist

Medlem i skogsägarförening

Varmt välkomna!

Eventet är över maila Malin Juter om du har frågor. 

malin.juter@skogforsk.se