Gå till:

Bli en skickligare och mer lönsam skogsvårdsföretagare!

Tillsammans med erfarna utbildare inom ledarskap och företagsutveckling och andra skogsvårdsföretagare, erbjuder Skogforsk en unik utbildning i företagsledarutveckling, Kronan.

Innehållet spänner över grundläggande utvecklingsarbete i ditt eget företag:

  • mål och riktning för ditt företag
  • beräkningar av kostnader och intäkter
  • kunddialog och ledarskap

Det är sedan lusten och behovet ni som deltagare kommer in med som avgör hur vi breddar och fördjupar avsnitten. Utbildningen genomförs på svenska men vid behov hjälps vi åt att göra oss förstådda på engelska eller andra tillgängliga språk. Alla är välkomna!

I utbildningen får du:

  • verktyg för att utveckla ditt företag strategiskt och långsiktigt
  • delta aktivt under ledning av erfarna utbildare, kunniga inom ledarskap, företagsutveckling och skogsvård
  • träffa andra skogsvårdsföretagare och utbyta erfarenheter
  • tips, råd och inspiration från en av Sveriges framgångsrikaste skogsvårdsföretagare, Ivo Krsek 

 

Är du intresserad av utbildningen kontakta Bodel Norrby så kanske fler tillfällen kan ordnas. 

 

Kursen har tagits fram tillsammans med Skogforsks egna erfarna specialister Birger Eriksson (företagsekonomi, företagsutveckling, skogsvård) och Bodel Norrby (individ-, grupp- och ledarskapsutveckling) och leds tillsammans med Ivo Krsek, grundare av ALFA Skogsservice, ett av Sveriges största skogsvårdsföretag och vinnare av utmärkelse The Silviculture Award 2019. 


”– Vi entreprenörer kan inte sitta still och vänta på att någon ska komma och fixa bättre villkor för oss. Vi måste själva bli proffsigare i vårt företagande, bli mera entreprenörer helt enkelt; lyfta blicken och jobba mer långsiktigt strategiskt, formulera mål och tydliggöra riktningen, bli bättre på att räkna, våga ställa krav” – Ivo

Ivo började som plantör i Jämtland och har byggt upp sitt företag från noll till 70 miljoner i omsättning med god lönsamhet. Förutom att utveckla sitt eget företag engagerar han sig starkt i branschen med uppdrag inom bland annat Gröna Arbetsgivare och Skogsentreprenörerna. Ivo är också adept i Prins Daniels Fellowship – ett mentorprogram för unga entreprenörer som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel, med syftet att bidra till en bättre kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande.

”– Jag hoppas att många ska passa på att gå utbildningen. På så vis kan vi få hela branschen att lyfta! Jag gick en liknande utbildning för några år sedan och den har hjälpt mig mycket! Blandningen av teori, praktik och utmanande frågeställningar gjorde att jag var tvungen att tänka till över vad jag ville nå med mitt företag. Jag fick också självförtroendet som behövdes för att genomföra förändringarna. Jag fick många bra kontakter med andra entreprenörer och sist men inte minst: vi hade jättekul!” – Ivo