Gå till:

Dikesrensning i praktiken

24 okt 2018
Robertsfors


Start 2018-10-24 09:00
Slut 2018-10-24 16:00
Har du koll på dina diken? Behöver de rensas? Får du rensa? Hur påverkar det trädtillväxten och vattnet i skogslandskapet?

Den här kursen ger dig den senaste, samlade kunskapen om dikesrensning kopplat till skogens tillväxt och vattnet i skogslandskapet. 

Kursen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog med gamla diken och dig som arbetar praktiskt med dikesrensning.

Kursen genomförs med en teoridel inomhus och en exkursion i fält samt med ett uppföljande web-seminarium (ca 2 timmar) några månader efter kursdagen där vi repeterar och samlar upp tankar, frågor och reflektioner du har haft efter kursen. 

Efter kursen ska du kunna förbättra din policy och dina riktlinjer samt göra en bättre prioritering samt ett bättre utförande av åtgärden i fält.

Kort om kursinnehållet

Kursen ska ge dig en bättre förståelse och medvetenhet om var, när och hur dikesrensning ger förväntad nytta i form av bibehållen eller ökad skogsproduktion samt hur åtgärden påverkar vattnet i skogslandskapet. Viktiga inslag är hur du håller koll på dina diken. Vi redovisar olika typer av anpassningar av rensningsåtgärden och de möjliga vattenskyddsåtgärder som kan användas för att undvika eller mildra oönskade effekter i nedströms liggande vatten. De lagar och regler som gäller för åtgärden samt deras tillämpning ingår också som en del i kursen.

Kursdagens program

09:00 Fika och kursintroduktion
 

Var finns dikena? Hur bedömer vi dikets skick.

 

Bedömning av rensningsbehov. 

 

Trädens förväntade tillväxtrespons.

 

Vad säger regelverken?

 

Dikesrensningens påverkan på vatten. Hur kan negativa effekter undvikas eller mildras?

  Lunch
 

Fältbesök, diskussioner, praktiska övningar, fika.

16:00

Programmet avslutas.

 

Medverkande

Ulf Sikström, Skogforsk
Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen
Stefan Löfgren, SLU

Webseminarier

Webseminarier genomförs på distans och kräver att du har tillgång till dator med bredbandsanslutning samt högtalare och mikrofon. Skogforsk har ingen möjlighet att ge teknisk support kring din utrustning.

För vem är kursen?

Målgrupper för kursen är privata skogsägare, förtroendevalda inom skogsägareföreningar samt skogliga tjänstemän och entreprenörer. Du måste vara yrkesverksam i Sverige och ha svenskt personnummer. 

På grund av finansieringen är utbildningen inte öppen för anställda vid statliga myndigheter (t.ex. Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna eller Naturvårdsverket).

Vad kostar kursen?

Kursen är gratis! Den finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014–2020, vilket delvis finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

För att kunna delta på kursen måste du vara beredd att uppge ditt personnummer i samband med kurstillfället.

Anmälan

Kursanmälan sker via formulär nedan senast 7 oktober 2018.

Fyll i om du har kostönskemål eller något annat vi behöver känna till under rubriken Övrigt.

Vi har plats för tjugo personer på kursen.  

Lagring av personuppgifter

Genom att anmäla dig till kursen accepterar du att Skogforsk samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Skogforsk använder endast ditt personnummer för redovisning gentemot EUs landsbygdsprogram därefter raderas det från våra system. 

Du kan när som helst välja att bli borttagen från vårt kundregister. Maila skogforsk@skogforsk.se om du vill att vi tar bort dina uppgifter . 

Bokningsregler

Kursen är gratis att delta vid men om du uteblir utan att meddela oss senast en vecka innan kursen kommer vi debitera dig självkostnadspris för mat och konferenslokaler (ca 500 kr inkl. moms). Tänk på att du alltid kan låta en vän eller kollega ta din plats om du får förhinder.

För anmälningsrelaterade frågor, kontakta Inger Karlsson, 070-366 99 55, inger.karlsson@skogforsk.se.

 

Anmälan

(Eventuell rabatt dras i kassan)