Gå till:

Juni 2020 SKOGFORSK ERBJUDER

Foto: Sven Tegelmo
Skogforsk – nyckeln till hållbar utveckling! Ta till dig ny kunskap genom våra kurser, konferenser, filmer, poddar och rapporter.

Skogforsk gör nytta först när våra forskningsreslutat når ut i skogsbranschen och i samhället i form av ny kunskap och nya metoder, verktyg eller arbetssätt. 

Genom att driva forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med skogsnäringen implementeras ofta ny kunskap samtidigt som utvecklingen pågår. Det är det mest effektiva sättet att få till en utveckling; att driva den gemensamt. Men alla projekt kan inte drivas i samverkan med alla. Därför sprider vi kunskapen genom en mängd olika kanler som du kan läsa om under "Fördjupning". 

Läs fördjupning

Skogforsk.se – navet i vår kommunikation

Skogforsks kommunikation utgår från vår webbsida www.Skogforsk.se . Där presenterar vi alla våra forskningsresultat både i populärvetenskaplig och vetenskaplig form. 

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken på vår webb publicerar vi alla våra forskningsresultat på ett mer populärvetenskaplig sätt. Där lägger vi även ut filmer, handledningar, kunskapssammanfattningar och annat, så att de är lätta att komma åt.  

Genom att filtrera artiklarna på ämnesområde, författare eller år är det lätt att hitta det man söker. 

Saknar du någon rapport, hör av dig till Skogforsks kommunikationchef Caroline Rothpfeffer.

Kurser & konferenser 

Vi arrangerar årligen en mängd kurser och konferenser som vänder sig till alla aktörer i skogsbranschen: entreprenörer, stabspersonal, fältpersonal, inspektorer/virkesköpare, skogsmaskinförare, etc. Återkommande konferenser är till exempel RIU med fokus på skoglig planering och Virke med fokus på virkesoptimering.

Kursutbudet är varierat och vissa kurser är återkommande medans andra är beställningskurser som är skräddarsydda utifrån specifika önskemål. Exempel på återkommande kurser är Förhandlingsteknik, RECO Förarutbildning och Dikesrensning.

Läs mer om utbudet på Kurs & Konferens

Saknar ni en kurs? I så fall kan vi skräddarsy en. Vänd dig till Malin Juter, utbildningsansvarig på Skogforsk.  

Föredrag & exkursioner

Ska ni arrangera en skogskväll för privata skogsägare eller en skogsexkursion? Eller ska ni ha en intern företagskonferens? I så fall bidrar vi gärna med föredragshållare, både i föreläsningssalen och i fält! Våra forskare har bland annat varit med på flera av våra partnerföretags interna konferenser för att presentera nyttiga forskningsresultat. Vi har också arrangerat gemensamma forskarluncher med företag där tre av våra forskare kort presenterat sina resultat samtidigt som lunch serveras.

Låter detta intressant? Vänd dig till Malin Juter, utbildningsansvarig på Skogforsk.  

Kunskapsbrev & artikelflöden

Prenumerera på våra kunskapsbrev som kommer ut ca 4 gånger per år. I dessa sammanställer vi nya forskningsresultat indelade i fem teman. Era medarbetare kan välja att prenumerera på det tema som de finner mest intressant eller relevant:

  • Plantor och förädling
  • Skötsel och miljö
  • Drivning
  • Transport och logistik
  • Planering
  • Man kan också välja att få alla teman ovan i ett samlat brev

Företag som prenumerant på Kunskapsbreven får också tillgång till våra rullande artikelflöden. Dessa bäddas in på de interna eller externa webbplatser som ni önskar, och läses däri med RSS-läsare. I flödet presenteras forskningsresultat, rapporter och nyheter. Det ger medarbetare, leverantörer eller kunder möjlighet att snabbt scanna av ny kunskap.

Precis som i Kunskapsbreven kan innehållet anpassas efter de målgrupper som besöker era olika webbplatser.

Läs mer och börja prenumerer på Kunskapsbrev & artikelflöden

Verktyg & Webbtjänster

Vi har tagit flera verktyg för att underlätta i planering och i beslut. Till exempel finns Plantval som hjälper dig att välja den optimala plantan för aktuell lokal, och Ingvar vilket är ett beslutstöd i gallring och röjning. 

Flera av dessa verktyg är möjliga att integrera i användarnas interna och externa webbplatser, system och verktyg, de kallas då webbtjänster. 

Verktygen finns på Skogsforsks och Skogskunskaps verktygsida.

Sociala Medier

Ny kunskap och övriga nyheter från Skogforsk publiceras också i de sociala mediekanalerna Facebook,  Twitter och LinkedIn. Vi heter Skogforsk i alla kanaler.

Vision - vår tidning

Vision är vår tidning som ges ut 4 gånger per år. I den skriver vi om forsknings- och utvecklingsprojekt som täcker in alla våra arbetsområden; skogsskötsel, teknik, naturvård, aptering, ekonomi, entreprenörskap, trädförädling, etc. Tidningen är gratis. 

För att börja prenumerera, kontakta Inger Karlsson.

Skogssanningar – vår podd

I podden Skogssanningar reder vi ut vad som är fakta och vad som är tyckande i debatten. Det gör vi genom att låta våra experter inom respektive område resonera kring aktuella ämnen. Vi har haft avsnitt om till exempel granbarkborrar, självkörande maskiner och naturvårdsavsättningar. Podden finns på de flesta ställen där poddar finns, till exempel här.