Gå till:

Åtgärdsprogram ska ge mer granfrö

Foto: Nils Jerling/Skogforsk
Skogsbruket har brist på förädlat granfrö. Nu ska ett åtgärdsprogram ändra på det.

Svag blomning och skador under fröbildningen gör att produktionspotentialen i granfröplantagerna nyttjas dåligt. I medeltal förstörs cirka 40 procent av den möjliga skörden, där svampen grankotterost orsakar störst skada.

Forskning – vägen framåt

För att ändå säkra frötillgången tvingas skogsbruket att hålla stora plantagearealer och lagra mycket frö. Det är dyrt och nu har Föreningen Skogsträdsförädling och de större plantageägarna (Bergvik, Holmen, SCA, Sveaskog, Södra) initierat ett åtgärdsprogram som leds av Bengt Andersson-Gull på Skogforsk.

– Programmets syfte är att öka produktionen i våra granfröplantager genom forskning som ger oss ny kunskap om blomningsstimulering och kontroll av skadegörare, men även tillämpning av befintliga kunskaper och metoder, säger Yvonne Hedman Nordlander, som är vd för Bergvik Skog Plantor och sitter i styrgruppen.

Drönartester

– Mina största förväntningar är på tester av drönare för högprecisionsspridning av gibberellin för blomningsstimulering. Men även på den onlinehandbok i adaptiv skötsel, där vi ska kunna hitta nya lösningar på gamla problem och via ett forum lära av varandras framsteg och misstag.

2018-06-14 12:13