Gå till:

Klart med ny transporthandledning

Foto: Skogforsk
Biometria och Skogforsk har tagit fram en ny transporthandledning. Dokumentet ska kunna utgöra grund för transportavtal samt vara  handledning för timmerbilsförare.

Den Nationella transporthandledningen är både en kvalitetshandledning och ett underlag för avtal och för diskussioner kring skogstransporternas utförande, skriver Biometria på sin hemsida. Vidare ska den ska kunna fungera som en grund för utformning av transportavtal, som vilar på branschstandarder, kvalitetskrav och andra relevanta och refererande dokument. Fokus ligger på transportprocessen med tillhörande planering för ett rationellt utförande av transporter. Dessutom ska den fungera som en chaufförshandledning.

Transporthandledningen ägs av Rådet för Produktion och Transport (RPT), som ryms inom Biometria. Handledningen förvaltas av Biometria.

Den kompletta handledningen hittar du på Biometrias hemsida.

 

 

2023-02-08 16:23