Gå till:

Med fokus på framtidens maskinsystem

Med på workshopen var bland andra från vänster Rikard Jonsson, Skogforsk (närmast i bild ), Joel Persson, Södra, Thomas Persson, SCA och Linnéa Carlsson, Sveaskog.
Foto: Malin Juter, Skogforsk
Delautomatiserade skördare som lastar förarlösa skyttlar, helt autonoma maskiner samt drönare. Det var några idéer som nyligen diskuterades på Skogforsks workshop om framtidens skogsmaskiner.

Hur kommer skogsbrukets maskinsystem att se ut i framtiden? Frågeställningen låg till grund för workshopen som Skogforsk höll tillsammans med representanter från flera av sina partnerföretag.  

”Vi samlade en grupp verksamhets- och teknikutvecklare som fick svara på frågor om vad de tror om framtidens maskinsystem i ett tioårsperspektiv. Frågorna gällde maskinsystem på konceptnivå, alltså att det finns teknik att testa i operativ drift, men ingen serieproduktion”, säger Rikard Jonsson, forskare inom driftsystem på Skogforsk, och den som arrangerade workshopen.

Diskussionerna kretsade kring tre frågor:

  • Vad är viktigast att förbättra jämfört med dagens maskinsystem?
  • Vilka omvärldsfaktorer har störst inverkan på utvecklingen?
  • Deltagarnas egna idéer – vilka var bäst?

I korthet visade svaren att lägre utsläpp av koldioxid är det viktigaste förbättringsområdet följt av ökad förarsäkerhet, minskat marktryck, sänkta kostnader och ökad flexibilitet. Samtidigt rankades lägre tolerans för markskador, ökade krav på lägre koldioxidutsläpp, försämrad tillgång på drivmedel och försämrade rekryteringsmöjligheter som de största utmaningarna i utvecklingen. Större utbud av ny teknik för automation och fjärrstyrning bedömdes underlätta utvecklingen.  

”Varje deltagarna hade också, redan innan workshopen, fått skicka in egna maskinkoncept som poängsattes av övriga deltagare. De kom många intressanta förslag och spännvidden var stor, säger Rikard Jonsson.

Tio i topp

På listan över de topp-tio-rankade idéerna fanns bland annat ett förädlat, mer skonsamt tvåmaskinsytem, delautomatiserade skördare som lastar förarlösa och/eller fjärrstyrda skyttlar och helt autonoma maskinsystem.

”Totalt presenterades 23 system varav flera drevs helt med el, vätgas eller med olika hybridlösningar. Det är värt att notera att det inte fanns några helt och hållet eldrivna varianter med på topp-tio-listan på grund av osäkerhet kring nödvändig laddinfrastruktur. Vätgasdrift fanns däremot med”, säger Rikard Jonsson.

Hur går ni vidare med resultaten?

”Jag ser framför mig att de i förlängningen leder till vi går från papper, simulering, storskalig analys och simulatorkörningar till tester av koncept i operativ drift. Förhoppningsvis kan vi ha ett maskinsystem framme om låt säga tio år. Som stöd i utvecklingsarbetet har vi en nystartad referensgrupp, bland annat med representanter från våra partnerföretag”, säger Rikard Jonsson.

Med på workshopen fanns representanter från Södra,
Billerud, Stora Enso, Sveaskog, SCA, Holmen, SLU och Skogforsk.

2023-04-13 16:12