Gå till:

Förädlad björk – nu även för Norrland

Margareta Edvardsson, Skogforsk, planterar en av björkymparna i växthus. Vit markduk används för att hålla bort ogräs och för att reflektera solljus för maximal fröskörd.
Foto: Skogforsk
Skogforsk har anlagt två fröodlingar som ska ge förädlade björkplantor anpassade till norra Sverige. Fröodlingarna har anlagts i växthus på forskningsstationen i Sävar utanför Umeå.

”Plantor från de här fröodlingarna bedöms kunna växa cirka 25 procent bättre jämfört med lokalt, oförädlat material. Den högre tillväxten ger också högre inbindning av koldioxid”, säger Jon Ahlinder, forskare på Skogforsk. 

Det finns framför allt två skäl till att odlingarna har lagts i växthus, konstaterar Ulfstand Wennström, seniorforskare på Skogforsk.

”Med växthusfröodling kan vi maximera skörd, men också få träden att blomma före omgivande träd och på så sätt helt undvika bakgrundspollinering utifrån”, säger han.

Plantorna sattes i backen i september 2022 och det första fröet beräknas kunna plockas under 2024. Full produktion nås troligen från 2026, vilket innebär runt fem kilo per år och fröodling. Det räcker i sin tur till cirka 2,5 miljoner björkplantor.

Träden i fröodlingarna är valda med förädlingsverktyget TreePlan. Verktyget gör det möjligt att väga ihop resultat från alla odlingsförsök med björk i Sverige och välja ut de bäst träden för respektive målområde.

Fakta björkfröodlingarna vid Skogforsk i Sävar

Odling 1
Namn: Sävar Latitud 62,5°N.
Areal: cirka 190 kvadratmeter
Plantor: 30 ympar från 18 kloner
Målområde: latitud 61,5° – 63,5°N, det vill säga ungefär från Hudiksvall till Örnsköldsvik
Delägare: Svenska Skogsplantor 38 %, SCA 29 %, Holmen 13 %, Skogssällskapet 13 % och Orsa Besparingsskogar 7 %
Odling 2
Namn: Sävar Latitud 60,5°N
Areal: cirka 210 kvadratmeter
Plantor: 34 ympar från 15 kloner
Målområde: latitud 59,5° – 61,5°N, det vill säga ungefär från Mälardalen till Hudiksvall
Delägare: Svenska Skogsplantor 51 %, Stora Enso 33 %, SCA 9 %, Skogssällskapet 7 %

2023-02-06 14:54