Gå till:

Nya föreskrifter för hållbara biobränslen

Flisning av skogsbränslesortimentet GROT, vid upplag i skogen.
Foto: Skogforsk
Nu finns nya föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Föreskrifterna gäller från den 17 augusti, uppger Energimyndigheten.

Föreskrifterna har tagits fram eftersom nya hållbarhetskriterier enligt hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen gäller från 1 juli.

De nya föreskrifterna "Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen" har tagits fram av Energimyndigheten och benämns STEMFS (2021:7). Samtidigt upphävs "Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2011:2)", uppger myndigheten.

Ska säkerställa hållbarhet

Syftet med de nya hållbarhetskriterierna är att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara. Det innebär begränsningar för vilka marker som råvarorna kan komma från och i många användningsområden ställs dessutom krav på hur stora minskningar av växthusgasutsläpp som biobränslena ska ge. Detta är något som krävs för att räknas med i EU:s förnybartmål och för att berättiga till skattebefrielser eller andra finansiella stöd. Det är dessutom något konsumenter kan ha intresse av att veta.

Tidigare gällde detta bara flytande bioenergi, men från 1 juli utvidgas kravet till fasta och gasformiga biobränslen.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida via länken HÄR.

2021-08-09 17:01