Gå till:

Nya brandriskprognoser från MSB

MSBs nya brandriskprognoser har bland annat högre upplösning än tidigare upplagor.
MSB lanserar nu förbättrade brandriskprognoser, vilket länge har efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrandförebyggande arbete, AG Brand. Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk.

”Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong, säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk.

Kort uttryckt har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomfört utvecklingsåtgärder för bättre anpassade brandriskprognoser. De nya prognoserna ska beräknas och uppdateras av SMHI minst fyra gånger per dygn med en geografisk upplösning på under 3x3 kilometer, berättar Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, som också representerar myndigheten i nämnda arbetsgrupp, AG Brand. 

”Behovet av förbättrade brandriskprognoser är stort i skogsbruket och hos räddningstjänsten, säger Leif Sandahl.

Brandriskprognoserna är rikstäckande. Läs mer om dem HÄR.

2021-02-11 16:25