Gå till:

Björkfröplantager anläggs i Sävar

Foto: Ulfstand Wennström
Om några år kan vi plantera förädlad björk i norra Sverige som växer 25–30 procent bättre än självföryngrad björk. Skogforsk håller på att starta upp två helt nya växthusplantager för björk i Sävar.

– Det har inte funnits något förädlat material av björk för norra Sverige sedan 1990-talet, men i och med dessa två nya plantager kommer det finnas material upp till mellersta Norrland, säger Sara Abrahamsson på Skogforsk, som är ansvarig för björkförädlingen i norra Sverige.

Anledningen till att projektet dragits i gång är att det blivit ett stort uppsving för björken, där allt fler ser nyttan av att öka mångfalden samt sprida sina risker i ett förändrat klimat.
– Ju fler trädslag vi har, desto mer sprider vi riskerna. Har vi bara två trädslag blir det lite skakigt, säger hon.

Detta har man tydligt märkt av i norra Sverige, där det är vanligt att ungskogar blir multiskadade, det vill säga drabbas av flera skador som påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. Tallen till exempel drabbas ofta av både älgbete och svampangrepp.
– Då kan man plantera björk på de ställen där det blivit mycket skador. Björken kommer också att bli betad, men kommer snabbare ur betningshöjd och angrips inte av törskate och sådana saker, säger Sara Abrahamsson.

Plantagerna kommer att anläggas i växthus för att få dem att blomma tidsmässigt tidigare än allt runt omkring.
– På så sätt så får vi inget externt pollen, utan bara internt pollen, säger hon.

De som varit mest aktiva i att driva igenom de nya växthusplantagerna i Sävar är Stora Enso och Sveaskog. Nu håller parterna på att fördela andelar i plantagerna och sedan är tanken att avtal ska skrivas innan jul.
– Därefter börjar vi anlägga plantagerna under nästa år och vi kommer att kunna börja skörda frö redan om två år. Det är en helt annan horisont på björk än på tall och gran, säger Sara Abrahamsson.

2021-11-26 08:19