Gå till:

Avgift för virke vid allmän väg slopad

Trafikverkets handläggningsavgift för tillstånd för virkesavlägg vid allmän väg slopades den 1 januari.
Foto: Skogforsk
Avgiften för tillstånd för virkesupplag vid allmän väg slopades den 1 januari, uppger regeringen. Frågan har stått högt på agendan i Skogforsks  branschgemensamma arbetsgrupp för virkesavlägg.

Avgiften fanns fram till 2012 då den togs bort som en regelförenkling inom skogsbruket. Den återinfördes av Trafikverket den 1 januari 2020 efter att myndigheten bedömt avgiftsfria tillstånd som oförenligt med gällande lagstiftning.

Att avgiften kunde tas bort igen beror på en ändring i vägförordningen, något som Skogforsks avläggsgrupp har argumenterat för i cirka två års tid. I avläggsgruppen finns representanter för de privata skogsägarna genom LRF samt ett flertal av skogsföretagen genom Skogsindustrierna och Skogsentreprenörerna. Gruppen verkar i ett nära samarbete med Trafikverket. 

Slog hårt mot självverksamma

”Att avgiften nu försvunnit är positivt för hela skogsnäringen och i synnerhet för de självverksamma skogsägarna som haft en orimlig hög kostnad i förhållande till de volymer de hanterar, säger Tomas Johannesson på Skogforsk, som koordinerar avläggsgruppens arbete.

Handläggningsavgiften för tillståndsansökan låg på 2 900 kronor. Utslaget på virkesvolym blev påverkan särskilt stor för självverksamma skogsägare som ofta levererar relativt små volymer, se stapeldiagram nedan.

Ladda ner instruktioner för hur virke ska läggas vid allmän väg HÄR.
Ansök om tillstånd hos Trafikverkte HÄR.

Avgift_per_kubik_webb.jpg

Den slopade handläggningsavgiften (2 900 kronor) utslagen på för självverksamma skogsägare vanligt förekommande avverkningsvolymer.
Diagram: Skogforsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01-04 15:00