Gå till:

Fick pris för forskning om lövträd

Lars Rytter, till höger, tar emot Rikspriset av Ekfrämjandets redaktör, Mats Hannertz. Ceremonin hölls på Skogforsks kontor i Ekebo.
Foto: Thomas Kraft, Skogforsk.
Ekfrämjandet tilldelar docent Lars Rytter föreningens mest ärofyllda pris, Rikspriset. Lars Rytter var i många år forskare på Skogforsks försöksstation i skånska Ekebo.

Lars Rytter, som nyligen gick i pension, har forskat på lövträd och lövskogsskötsel i 40 år, först på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och sedan mitten av 1990-talet på Skogforsk i Ekebo. Forskningsbanan har främst varit inriktad på skötsel och produktion av lövträdslag, främst snabbväxande trädslag som salix, poppel och hybridasp, men även mer ordinära lövträdslag som björk, asp och al. 

I sin motivering skriver Ekfrämjamandet bland annat att Lars Rytter har gjort stora insatser för att översätta forskning om lövskog till praktiska råd för både skogsbrukare och beslutsfattare:

”Det är en konst att kunna kondensera komplexa forskningsresultat till enkla råd eller till praktiska beslutsstöd. Lars kan den konsten och han är en värdig mottagare av priset”, skriver Ekfrämjandet.

- Det känns bra att det man har gjort uppskattas och jag gillar motiveringen för det är ju vad arbetet har gått ut på, säger Lars Rytter.
Han värdesätter också att priset delas ut av just Ekfrämjandet.

- Ekfrämjandet vet ju vad de pratar om eftersom juryn består av experter på området. Det ökar prisets värde för mig, säger Lars Rytter.

Rikspriset delas ut högst en gång per år och Lars Rytter emottog priset den 21 oktober på Skogforsks kontor i Ekebo.

Läs juryns motivering i sin helhet på Ekfrämjandets hemsida

2020-10-23 10:23