Gå till:

Skogsbrändernas tid – en kommentar

Med anledning av reportaget Skogsbrändernas tid har vi här samlat kompletterande information. Bland annat om den ökande andelen löv och om nyttan med skogsbrukets vägar vid släckningsarbete.

Med anledning av Vetenskapens världs reportage Skogsbrändernas tid har vi samlat dokumentation om hur skogsbränder i samband med skogsarbete kan förebyggas genom bra rutiner och hur brända områden effektivt kan återbeskogas. Huvudfrågan i programmet är att lövträdsståk och mer lövandelar i skogen motverkar skogsbränders omfattning. Skogforsk har tagit fram mycket kunskap om lövskogsskötsel och lövets betydelse för biologisk mångfald och för mark- och vattenkvalité. Kopplingen till om lövet har en hämmande effekt på skogsbrand har vi inte forskat kring och kan därför inte uttala oss om.

Dagens skogsskötsel leder till att mängden lövträd ökar i Sveriges skogar, bland annat genom att en zon av löv längs med vattendrag och våtmarksområden sparas. Statistik om trädslagsblandning (och mycket mer) finns i SLUs officiella statistik. Nyligen publicerades även en ny sektion på vår webbplats Skogskunskap.se om blandskogsskötsel, liksom filmer på temat.

Skogsbranschen har tillsammans med Skogforsk tagit fram branschgemensamma riktlinjer för hur skogsbränder ska förbyggas. Bland annat tack vare dessa orsakades endast en procent av bränderna den extrema sommaren 2018 av skogsmaskiner. Skogsbruket lade stora resurser på brandbevakning och förebyggande åtgärder under de torraste perioderna, vilket gav resultat

Skogsbilvägarna som skogsbruket bygger i samband med avverkningar gör stor nytta vid bränder eftersom de kan nyttjas av räddningstjänsten vid släckningsarbetet. Det tydliggörs i kartorna nedan. Brandområdena i Hälsingland och Dalarna från sommaren 2018 är markerade i kartorna. Det finns två kartor för varje område, en med bara allmänna vägar utritade och en där också skogsbilvägarna syns. 

Laforsen_stat.jpg

Brandområde Kårböle, allmänna vägar. Grafik: Aron Davidsson.

Laforsen_enskild.jpg

Brandområde Kårböle, enskilda vägar.

Lillhärdal_stat.jpg

Brandområde Lillhärdal, allmänna vägar.

Lillhärdal_enskild.jpg

Brandområde Lillhärdal, enskilda vägar.

Älvdalen_stat.jpg

Brandområde Trängslet, Älvdalen, allmänna vägar.

Älvdalen_enskild.jpg

Brandområde Trängslet, Älvdalen, enskilda vägar.

Värt att tillägga är också att skogarna på våra breddgrader historiskt har brunnit ofta och att ekosystemet är anpassat till detta. Det finns många arter av både växter och smådjur som är beroende av skogsbränder. Därför genomförs idag till och med skogsbränningar för att gynna den biologiska mångfalden.

2019-03-13 10:10