Gå till:

Podd om älgen och dess matvanor

Mer eller mindre älg i svenska skogar? Det är frågan.
Foto: Per Bergenheim/SKOGENbild
Ska det finnas mer eller mindre älg? Bör den rentav rödlistas? Åsikterna om skogens konung är starka. I det senaste avsnittet av podden reder vi ut älgfrågan med ett vetenskapligt perspektiv.

 

I Sverige finns omkring  350 000 älgar, vilket ger oss den tätaste älgstammen i världen. Och varje år skjuts 80 000-90 000 av dessa. Älgens bete kostar skogsbruket någonstans mellan en halv och en miljard kronor årligen, så det är med andra ord upplagt för diskussion mellan skogsbruket och jägarintressen om regleringen av älgstammen.

I det här avsnittet berättar forskarna Märtha Wallgren och Johan Sonesson om viltförvaltningens problematik bortom åsikter och tyckande. Märtha Wallgren är viltekolog och Skogforsks expert på viltbetesfrågor och Johan Sonesson är skogsskötselforskare på Skogforsk.

I avsnittet får vi även höra Monica Stridsman berätta om varför hon inte kunde jobba kvar i Jägarförbundets styrelse när de startade kampanjen ”Rädda älgen”.

Dessutom ges tips på hur den enskilde markägaren kan arbeta för att hålla älgen borta från ungskogen genom olika skötselåtgärder.

Skogssanningar hittar du i de flesta podd-appar. Det går också lyssna direkt i spelaren här på webbsidan.

De tidigare avsnitten av Skogssanningar har handlat om skogsbrand, granbarkborre och naturhänsyn vid avverkning

2019-10-02 08:17