Gå till:

Norrbotniabanans dragning kommer inte påverka Skogforsk i Sävar

Skogforsks forskningsstation i Sävar blir kvar på nuvarande plats.
Foto: Patrik Ryzko, Skogforsk
Trafikverket har lämnat besked om att Norrbotniabanan kommer dras genom Sävars tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida, den så kallade linje central.

Därmed kommer Skogforsks försöksstation i Sävar inte att påverkas. 

– Det är såklart en lättnad för oss, säger Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk.

Beskedet betyder att försöksstationen kan ligga kvar på sin nuvarande plats och kan fortsätta förse skogsbruket med frön och plantor i nuvarande takt.

– Beskedet är både glädjande och klokt, säger Charlotte Bengtsson. Vårt arbete ökar tillväxten i skogen och ger friska vitala skogar som binder in massor av koldioxid. Redan efter ett år har de plantor vi producerar bundit in 150 000 ton extra koldioxid. Det är dubbelt så mycket som det Norrbotniabanan förväntas bidra med genom minskade utsläpp från transporter.

De förnybara råvarorna från skogen kan dessutom ersätta produkter från fossila källor som kol, olja och gas. Genom att Skogforsks verksamhet nu kan fortgå kan vi fortsätta vårt arbete med att bidra till en hållbar utveckling för hela Sverige.

2019-06-18 09:17