Gå till:

Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

Foto: Skogsstyrelsen
Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen. Därmed påskyndas arbetet med att få fram digitala kartor och uppdaterad information.

Det är Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan som går in som delfinansiärer.  Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket ger mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer.

– Vi är väldigt positiva till det här eftersom det lägger grunden för både effektivare produktion och större miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Skogen växer och förändras ständigt av bland annat bränder, granbarkborrar och stormar, så behovet av uppdaterad information är stort. Tack vare medfinansieringen från skogsnäringen påskyndas laserskanningen med ett till två år, vilket gör att Sveriges skogar kommer att få full täckning vart sjätte till sjunde år. Informationen ger möjlighet att se och räkna på volymer, trädhöjder, medeldiametrar och markfuktighet. Den första officiella versionen av skogliga grunddata beräknas kunna levereras under senare delen av hösten.

Skogforsk deltar i projektgruppen för den nationella laserskanningen. Vi använder också data från skanningen till flera av de beslutsstöd för skoglig planering som vi utvecklar, exempelvis utbytesprognoser och basvägsdragning.

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande i sin helhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Liselott Nilsson, projektledare, Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen, 090-15 83 42, 070-345 09 42, liselott.nilsson@skogsstyrelsen.se

Erik Willén, processledare Digitalisering, Skogforsk, 070-371 45 26, erik.willen@skogforsk.se

2019-06-07 10:14