Gå till:

Karl Hedin nytt partnerföretag

Det är nu klart att AB Karl Hedin går in som partnerföretag i Skogforsk.

– Genom samarbetet skapar vi möjligheten att ta fram kompetenshöjande material för våra anställda inom en rad olika skogliga ämnen, säger John Andersson Gull, fältköpschef på AB Karl Hedin.

Som partner har företagen möjlighet att delta i prioriteringen av vilka utvecklingsområden Skogforsk ska fokusera på.

– Karl Hedin sätter ett stort värde i att kunna bidra och delta i utvecklingen av svenskt skogsbruk genom de samarbetsgrupper och projekt som bedrivs inom Skogforsk, säger John Andersson Gull.

Karl Hedin är Skogforsks 105:e partnerföretag.

– Det är förstås glädjande att så stor del av Sveriges skogsnäring värnar om utvecklingen av svenskt skogsbruk genom att stå bakom Skogforsk, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk. Ju fler partnerföretag vi har, desto bättre utväxling får branschen på vår forskning.

Förutom att vara med och prioritera vad Skogforsk ska fokusera på kan partners också köpa Skogforsks tjänster och produkter till självkostnadspris, liksom att ha möjlighet att bygga kunskap och bedriva utvecklingsarbete i den egna organisationen genom samarbeten.

Skogsbruket har de senaste fyra åren satsat omkring 200 miljoner på Skogforsk genom den så kallade 60-öringen. Och varje krona som skogsbruket satsat har växlats upp med ytterligare tre kronor från staten och EU.

Läs mer om partnerskap i Skogforsk

2019-12-10 16:18