Gå till:

Växthusplantage ska ge fler tillgång till förädlat granfrö

Foto: Curt Almqvist, Skogforsk
Sveriges första storskaliga växthusplantage för förädlade granfrön förläggs till Södras plantskola i Falkenberg. Projektet ska motverka fröbristen och förbättra kvaliteten på framtidens granar.

Efterfrågan på förädlade granplantor är högre än utbudet. För att möta behovet inleder nu Södra och Skogforsk ett projekt för att öka produktionen av förädlade granfrön. I växthusplantagen odlas träden tidvis inomhus för att stimulera blombildning och för att träden bara ska korsa sig med varandra, utan pollinering från oförädlade granar. Därigenom överförs de goda egenskaperna i de utvalda granarna till fröna och därmed de kommande träden.

Långsiktigt

Projektet med odling av förädlade granfrön är igång sedan hösten 2018 och planeras fortgå under minst tio år. Under våren 2019 kommer de första träden att levereras till anläggningen och fröproduktionen kan inledas. Förädlade frön och plantor leder till ökad skogstillväxt och därmed ett framtida större utbud av skoglig råvara – vilket är positivt både för skogsägarnas ekonomi, landsbygdsutveckling och Sveriges möjlighet att ställa om till en grönare ekonomi.

– Projektet innebär en integrering mellan förädlingen som bedrivs av Skogforsk och Södras massförökning. De träd som kommer att odlas i Falkenberg är det bästa förädlingsmaterialet och Skogforsk kommer att göra kontrollerade korsningar på träden i Falkenberg för den fortsatta förädlingen, säger Curt Almqvist, Skogforsks projektledare.

– Detta är ett långsiktigt projekt som löper på i minst tio år. Råvara från skogsbruket är viktigt när fossila produkter och energi ska ersättas, och en ökad avkastning betyder mycket för arbete på landsbygden och välfärden, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Läs pressmeddelandet från Södra

Läs mer om växthusplantage av gran i Kunskapsbanken

2018-11-29 10:30