Gå till:

Skogforsk bidrar i storsatsning för mindre koldioxidutsläpp från godstrafiken

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. I en storsatsning ska Skogforsk bidra till att målet nås.

Transportsektorns omställning är en nyckel för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmålen. Det är också  bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem.

Trafikverket har initierat och finansierar programmet som totalt omfattar närmare 400 miljoner kronor, varav cirka 100 miljoner kronor kommer från näringslivet och andra samhällsaktörer. Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar: Ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt ökad andel förnybara drivmedel.

Skogforsk är med som partner i programmet och avser medverka i flera projekt under perioden.

- Vi har väldigt bra data över skogsbrukets transporter. Med de data kommer vi kunna beskriva hur skogsbruket transporterar 80 miljoner ton skogsråvara idag, och hur vi skulle kunna göra imorgon med fossilfria bränslen, eldrift och självkörande fordon, säger Gert Andersson som är programchef på Skogforsk. Vi kommer även att i samarbete med företag och andra forskare kunna genomföra studier av nya transportlösningar.

Programmet är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och offentliga samhällsaktörer och ska löpa över de närmaste tolv åren. Det är uppbyggt med en programledning från CLOSER/Lindholmen Science Park, VTI och RISE som leder utveckling inom Teknik, Logistik och Policy. Konsortiet är sammansatt av ett 50-tal aktörer från varuägare, transportörer, offentliga aktörer, högskolor och universitet, institut och övriga som alla har en hög ambition att tillsammans göra skillnad.

- Vi ser fram mot att inom TripleF bygga spännande projekt tillsammans med skogsföretagen och partners i konsortiet, säger Gert Andersson.

2018-08-31 09:37