Gå till:

1200 mil BK4-vägnät öppnas

Bärighetsklassen BK4 tillåter bruttovikter upp till 74 ton. Skogforsk ser positivt på införandet som är förankrat i ett mycket omfattande forskningsarbete som pågått under mer än 10 år.

Regeringen fattade i februari i år beslutet att ändra trafikförordningen för att öppna ett vägnät för en ny bärighetsklass, BK4, som tillåter bruttovikter på upp till 74 ton, till skillnad från dagens BK1-vägnät där maxvikten är 64 ton.

Skogforsk var en av initiativtagarna till den forskning, som i samarbete med ett tiotal forskningsutförare, pågått sedan tidigt 2000-tal för att undersöka effekterna av ökade bruttovikter. Något som kan ha stor inverkan för skogsnäringen.

- Vi har under åren hunnit undersöka många aspekter av frågan och kan konstatera att ökade bruttovikter kan minska utsläppen samtidigt som det förbättrar transportekonomin. Detta sker samtidigt som trafiksäkerhetenpåverkas positivt och vägslitaget minskar, säger Henrik von Hofsten, projektledare för arbetet med större och tyngre fordon på Skogforsk.

Även om det vägnät som nu öppnas för BK4 är begränsat så är den långsiktiga planen från Trafikverket att större delen av BK1-vägnätet ska öppnas för BK4. Det som återstår är att säkerställa att broar och andra känsliga punkter klarar av de ökade vikterna. Trafikverkets plan är att 70-80 procent av de viktigaste vägarna för tung trafik ska öppnas för BK4 före 2030. För skogsbruket är det viktigt ha ett omfattande BK4-vägnät.

- Eftersom skogstransporter bokstavligen går ut i varenda buske är det avgörande att ett stort vägnät öppnas för BK4, annars kan vi inte vänta oss att det sker någon större omställning. Införandet av BK4 1 juli är verkligen en milstolpe, och förhoppningsvis kommer erfarenheterna från detta bidra till att ytterligare snabba på processen med ett än mer omfattande BK4-vägnät, säger Henrik von Hofsten.

I länken nedan finns en karta över Sverige med det nya BK4-vägnätet illustrerat med svarta streck.

Slutrapporten från ETT-projektet 
Energieffektiva transporter 
Trafikverkets karta över BK4-vägar (markerade i svart) 

 

2018-07-02 09:04