Gå till:

Skogforsk och Luke stärker samarbetet

Johanna Buchert, Luke, och Charlotte Bengtsson, Skogforsk.
Foto: Erik Viklund
Skogforsk och det finska Naturresursinstitutet (Luke) har skrivit under en avsiktsförklaring för ett ökat samarbete kring forskning om hållbart skogsbruk.

Genom samarbetet kommer instituten initiera nya strategiska forskningsprojekt, arbeta för att bli mer kända i forskarsamhället och stärka finansieringen av olika forskningsprojekt.

– Vi har mycket att vinna på ett närmare samarbete med Luke. Vi har en liknande roll och kompletterar varandra bra. Genom det närmare samarbetet kan vi öka effektiviteten i vår forskning. De tjänar hela samhället på eftersom skogen spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

– De boreala skogarna är mycket viktiga resurser i framtidens bioekonomi i Europa. Genom att stärka forskningssamarbetet mellan Luke och Skogforsk har vi bättre möjligheter att svara på frågorna kring till exempel global hållbarhet inom skogsbruk och skogsbaserad bioekonomi, säger överdirektör Johanna Buchert på Luke.

Det nya avtalet sträcker sig till den 31 december 2018 men ambitionen är att det ska förnyas löpande. Samarbetet kommer att utvärderas två gånger per år.

2017-08-23 10:00