Gå till:

Årets aprilskämt: Mattrend leder till svåra betesskador

Trenden att använda gran- och tallskott i mat har lett till en ny typ av skador på skogen – mänskliga betesskador. Det visar en inventering som Skogforsk gjort. Nu satsas för att motverka problemet.

Fast det här var ju inte riktigt sant... Läs mer om den forskning vi faktiskt bedriver inom betesskador.

Den sista tiden har en ny typ av betesskador upptäckts i våra skogar, speciellt de mer tätortsnära. Forskarna stod inledningsvis frågande men en inventering och visst spaningsarbete har visat att skadorna kommer från människor. Anledningen är den växande trenden att använda bland annat gran- och tallskott i sallader och andra maträtter.

­– Problemet med mänskligt bete, som vi kallar det, är att skadorna på träden blir större. Medan älgar och annat klövvilt biter med sina tänder så vrider och drar människor av de spröda skotten, vilket ger permanenta skador när trädet sedan växer vidare, säger Märtha Wallgren, viltbetesexpert på Skogforsk.

Skogforsk satsar nu hårt för att komma tillrätta med problemet. Bland annat tillsätts en speciell avdelning, Mänskliga betesskador. Avdelningen kommer arbeta mycket med information till den matintresserade allmänheten, men kommer också att utveckla metoder mot mänskligt bete på träd.

Det handlar till exempel om kiselbehandling som gör det fysiskt obehagligt att tugga på skotten. Metoden som hittills använts för att skydda små plantor men där nu hela träden måste behandlas upp till människobetesfri, vilket är uppemot 250 centimeter.

– Vi tittar också på helt nya metoder, som att göra träden oaptitliga. Illasmakande helt enkelt. Speciellt i kombination med extra virgin olivolja, säger Märtha Wallgren.

Läs mer om Skogforsks forskningsprogram Mänskliga betesskador 

Läs mer om betesskador från vilt i Kunskapsbanken.

Märtha Wallgren samlar prover på betesskador från människor.

2017-04-02 00:00