Gå till:

Det går rasande snabbt att få bättre koll på skogen

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Sedan 2014 kan skogsbruket hålla koll på varje stock som lämnar skogen, genom skördarnas löpande datainsamling. Det skapar enorma möjligheter för skogsbruket att ta tillvara skogen på bästa sätt.

Tre stockar per sekund. 10 000 per timme. En miljard per år! 

Skogsbruket kan använda informationen om de tillkapade stockarna för att för att få bättre kunskap om hur mycket virke som finns i skogen och vilka produkter som kommer att bli resultatet av en avverkning. 

För att ta tillvara alla möjligheter med den nya tekniken har Skogforsk de senaste två åren byggt upp en forskningsdatabas där all information om stockarna finns samlade. Där analyseras stockar som har avverkats i olika skogar runt om hela landet. Resultaten av analysen kommer att kunna användas för att ge skogsbruket bättre utbytesprognoser, automatiserade gallringsuppföljningar och bättre känsla för hur lång tid det tar att avverka olika typer av skog.

”Oändliga möjligheter”

Tidigare var den här typen av forskning väldigt tidskrävande och dyr, och resultaten baserades på bara några hundra stockar. Nu har man i det närmaste oändliga möjligheter att samla data med hög kvalitet och på sikt kan effektiviteten i skogsbruket öka.

Karin Ågren driver projektet ”Nya prognosverktyg för stamform och stamskador” delfinansierat av Skogssällskapet.

– Jag är övertygad om att skogsbruket redan idag kan styra skördarna mer effektivt och att industrin kan få bättre anpassade stockar om kunskaperna skulle utnyttjas på rätt sätt, säger hon.

Företagsspecifika databaser

Skogforsk har tillsammans med flera skogsföretag även utnyttjat databasen för att utveckla nya verktyg för utbytesberäkningar, det vill säga prognoser på vilka stockar som fås ur en skog vid avverkning. Projektet har genomförts i samarbete med Sveaskog, SCA och Södra skogsägarna.

Idag bygger företagen upp liknande egna databaser, berättar Johan J Möller, en av forskarna på Skogforsk som arbetar med skördardata. 
– Genom att utnyttja alla data räknar man med att kunna göra mer träffsäkra prognoser till lägre kostnader. I slutändan kommer det leda till ökad kvalitet på skogens produkter, säger Johan J Möller.

Databasen bygger på StanForD, som är en standard för kommunikation mellan datorer i skogsmaskiner. Läs mer om StanForD.

Läs mer i Kunskapsbanken

hprCM – modul för beräkning av trädegenskaper och skogsbränslekvantiteter baserat på skördardata

 

Utvärdering av utbytesprognoser med skogliga laserskattningar och skördardata
2017-11-27 10:01