Gå till:

Larvfötter ger lägre förbrukning?

Foto: Komatsu
Centipede är ett färskt exempel på skogsbrukets gemensamma ansträngningar att förbättra förbrukningen.

Konceptmaskinen kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet och förbättrad förarmiljö och har utvecklats av åtta svenska skogsbolag tillsammans med Komatsu.

Centipede kan köras på både trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Maskinen har ett nyutvecklat bandsystem med en stor anliggningsyta mot marken. Den har också ett helfjädrat chassi som hanterar markens ojämnheter, så maskinens hastighet kan ökas utan att vibrationerna gör det.

Centipede tillåter större last än Komatsu 855, som använts som referens. Dessutom har maskinen i simuleringar visat sig minska  bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng.

Projektdeltagarna är Södra, Sveaskog, SCA, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.