Gå till:

Vision nummer 4, 2012

Entreprenörer utför 80 procent av drivningsarbetet och i stort sett all skogsvård i Sverige idag.

Det här numret av Vision handlar om entreprenörerna och deras verklighet.

Ladda ner Vision nummer 4, 2012