Gå till:

Slaget om skogen i SVT Vetenskap

Landskap med skog i varierande åldersklasser – från hyggets ungskogar till mogna skogar.
Foto: Eva Ring, Skogforsk
SVT Vetenskap har i höst visat ”Slaget om skogen”, en programserie om skog och skogsbruk i Sverige. Skogforsk har forskningsresultat som kompletterar SVT:s bild av ett komplext ämne.

Programserien sändes i sju delar under september–oktober 2021. På Skogforsk tog vi med intresse del av varje avsnitt och noterade frågeställningar där fakta i vår forskning bidrar till mer kunskap och fler perspektiv.

Tillför fakta

Till de avsnitt där vi har haft fakta att tillföra publicerar vi här intill (se högerspalten) en sammanställning av relevanta forskningsrapporter och artiklar. Avsnitten ges egna sidor med länkar till fördjupad information.

Som forskningsinstitut bidrar Skogforsk med fakta, kunskap och innovationer som utvecklar skogsbruket i en hållbar och ekonomisk riktning. Vi vill dela med oss av vår kunskap till allmänhet och beslutsfattare. Det är vår övertygelse att konstruktiva diskussioner kräver flera olika infallsvinklar. Inte minst när det gäller så komplexa frågor som skog och skogsbruk.