Gå till:

VELOX – snabb fukthaltsmätning i hela tillförselprocessen av trädbränsle

Foto: Radarbolaget
I det här projektet utvecklas metoder för att mäta fukthalten i trädbränsle. En snabb och tillförlitlig mätning öppnar upp för rätt betalning, bättre logistik och effektivare uppföljning.

Bakgrund

Dagens metoder för att bestämma fukthalt i trädbränsle är inte tillräckligt bra. Förfarandet bygger på stickprover, vilka i enskilda fall kan avvika uppemot 20–25 procent från den sanna fukthalten. Metoderna tar också lång tid – ofta krävs en torktid på 24 timmar. Ett annat problem är att det inte går att mäta fukthalten i alla delar av kedjan på ett effektivt sätt. 

Det här projektet tittar på metoder för att mäta fukthalten i trädbränsle direkt, snabbt och tillförlitligt i hela tillförselkedjan. En korrekt bestämning av fukthalten är viktig för att möjliggöra rätt betalning, förbättrad logistik, bättre uppföljning och styrning av träflisinköp samt snabbare och enklare mätning för chaufför.

Mål

Projektets övergripande mål är att utveckla metoder för fukthaltsmätning av trädbränsle med radiomätning i olika mätlösningar:

  • Mätning på lastbil
  • Transportband
  • Skopa
  • Provlåda

Projektet ska dessutom utveckla metoder för att bestämma fukthalt för fruset trädbränsle.

Deltagare

Projektet leds av Radarbolaget i samarbete med Skogforsk, Gävle Energi, Högskolan i Gävle, StoraEnso, BillerudKorsnäs, och Uppsala Universitet.

Projektinnehåll

Projektet är indelat i fyra delprojekt med målen att: 

  • Öka kontroll av fukthalt vid ankomst av trädbränsle. Utveckla, testa och validera fukthaltsmätning genom lastbil. Endast lastbilar från utvalda åkerier och förare ska mätas.
  • Öka noggrannhet i modell och snabbare referensprovtagning. Utveckla, testa och validera fukthaltsmätning i provlåda.
  • Öka kontroll av fukthalt vid interntransport av trädbränsle. Utveckla, implementera och validera fukthaltsmätning i skopa.
  • Minska fukthaltsvariationerna i trädbränsle till värmepanna. Utveckla, testa och validera fukthaltsmätning vid transportband.

Finansiering

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Tidplan

Projektet pågår från 1 april 2019 fram till 31 december 2021.