Gå till:

Törskate

Projektet syftar till att genomföra en omfattande inventering av törskate.

Inventeringen kommer framförallt ske i bestånd med dokumenterad skötselhistorik. Projektet sker i samarbete med Holmen, Norra Skog, SCA och Sveaskog.

Projektet omfattar:

  • Inventering av upp till 300 bestånd med avseende på törskateförekomst samt ingående beskrivning av beståndet samt ståndortens egenskaper.
  • De inventerade beståndens skötselhistorik, till exempel föryngringsmetod, markberedningsmetod, proveniens och röjning kommer att analyseras mot törskateförekomst.
  • Efter inventeringarna kommer en sammanslagen analys av törskateförekomst kontra skötselhistorik, beståndsegenskaper och ståndortens egenskaper att göras.
  • Baserat på analysen är ambitionen att ta fram en skötselplan med syftet att minska risken för törskate vid etableringen av nya bestånd och ge stöd till skötseln av redan drabbade bestånd.

Projektet "Törskateinventering på marker med dokumenterad skötselhistorik" finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2020-865).

Bild2.jpg