Gå till:

Delprojekt "Mäta med radar" igång

Daniel Andersson, Radarbolaget, testar vilket avstånd från bilen som radarantennen ska vara.
Nu har inledande testmätningar med radar på lastbilar gjorts. Resultaten hittills är överraskande positiva.

I ett projekt, genomfört under 2015 av Radarbolaget, genomfördes en förstudie om att använda radar för mätning av fukthalt, med målet är att kunna mäta hela lasten på en flisbil på några minuter. Tekniken såg mycket lovande ut, bra mätnoggrannhet (± 3 %-enheter), robust och kompakt teknik, kan göras mobil och med många tillämpningsområden för produktions- och vederlagsmätning. Styrkan är att tekniken mäter på hela lasset och därmed undviker man samplingsproblematiken dvs. felkällan vid uttaget av representativa prover.

Nu fortsätter utvecklingen av radartekniken i detta delprojekt. De första testerna med att anpassa tekniken gjordes i september. Eftersom förstudien gjorde mätning i labb som statisk mätning av en container, skalar vi nu upp mätningarna till att mäta på hela lastbilar i rörelse. En av utmaningarna är antennernas placering, vilket avstånd från bilen de kan mäta på. En annan utmaning var att få klarhet i hur signalen ser ut när fordonet just passerar och när man ska sluta mäta. De inledande testerna gav överraskande positiva resultat och projektet går nu vidare till nästa steg som är mätningar vid Gävle Energis värmeverk.

En utmaning var att få klarhet i hur signalen ser ut när fordonet just passerar och när man ska sluta mäta. Här passerar lastbilen antennen och resultatet blev överraskande positivt.

2016-10-13 11:18