Gå till:

Radarutrustningen testas på Gävle Värmeverk

I anslutning till mätstationen och invägningen har radarutrustning, temperaturmätare och kamera installerats.
Foto: Patrik Ottosson. Radarbolaget
Radarutrustningen hos Gävle Värmekraft är nu i drift. I anslutning till mätstationen och invägningen har radarutrustning, temperaturmätare och kamera installerats.

Mätningarna med radar och med övriga sensorer fungerar bra och fortgår löpande dygnet runt. Projektet går nu in i ett delmoment med målet att automatiskt samla in radardata om varje lastbilslass och att kalibrera mätutrustningen för fukthaltsmätning. Som referensmetod används den ordinarie mätningen av fukthalt.

Provtagning sker då efter lossning med sex delprover som blandas till ett generalprov ur vilket ett prov tas för torkning i ugn. Kalibreringen syftar framför allt till att anpassa mätutrustning efter processen, exempelvis hur trädbränslet är lastat, och att vänja lastbilschaufförerna vid den nya mättekniken. Det beräknas ta några veckor.

Uppe på mätbryggan har temperaturmätare och kamera installerats. Bilderna på lasset är en hjälp i analyserna för att kunna avgöra vilket material det handlar om och hur lasten är fördelad i containern.

 

Radarmätningar och referensmätningar kan jämföras redan nu genom manuell beräkning. De första preliminära resultaten på kalibrering förväntas bli klara i början av 2017. När automatisering och kalibrering har genomförts ska systemet kunna samla in mätdata för alla flisbilar som har väggarna i skåpet av glasfiber. För bilar med containrar av stål går inte radarteknologin att använda.  

De data som insamlas kommer fortlöpande att analyseras och användas för att förfina metoden för att uppnå bästa möjliga precision och noggrannhet i att bestämma fukthalten på ett helt lastbilslass med trädbränsle.

Radarutrustningens ena del sitter på fundamentet till mätbryggan och mäter under tiden som bilen rullar sakta förbi.

2016-12-14 13:26