Gå till:

Drivare i slutavverkning

Prototypmaskinen Komatsu X19 har snabbfäste för att snabbt kunna byta från skördaraggregat till skotargrip.
Drivare är en maskintyp som utför både avverkning och transport av virket ut till väg. Studier visar på stor potential och utvecklingen av teknik och metoder går vidare, bland annat genom automation.

Tvåmaskinsystem med skördare plus skotare är det totalt dominerande systemet i dagens skogsbruk. Den skogstekniska utvecklingen går dock från specialiserade maskiner mot maskiner som utför allt fler uppgifter.

Drivare utför alla moment i drivningsarbetet. Efter att den fällt trädet så hamnar de tillkapade stockarna direkt på lasset. Många aktörer ser drivaren som nästa logiska steg i maskinutvecklingen, byggd för slutavverkning och utrustad med snabbfäste som möjliggör effektiv avverkning med skördaraggregat och lossning med skotargrip.

Skogforsk har varit med i utvecklingen av prototypmaskinen Komatsu X19 och har utvärderat den sedan 2014.  Studierna har visat att drivaren kan konkurrera med tvåmaskinsystemet avseende drivningskostnader, virkesvärde och drivmedelsförbrukning, särskilt på mindre trakter och med kortare terrängtransportavstånd.

Drivare har serietillverkats och använts inom skogsbruket även tidigare, men slog då aldrig riktigt igenom och försvann från marknaden. Den nya drivaren som nu utvecklas och testas skiljer sig från de gamla modellerna främst på två punkter:

1) gamla drivare var i första hand byggda för gallring. Idag bedömer vi att potentialen för maskintypen är störst i slutavverkning och anpassar maskinen för det.

2) gamla drivare hade kombiaggregat som varken var optimala för avverkning eller lossning. X19 har snabbfäste och byter enkelt mellan skördaraggregat och skotargrip.

Bedömningen är att drivaren har stor potential och nu fortgår vidare utveckling av arbetsmetoder och teknisk utformning, bland annat genom automatisering av flera arbetsmoment. Nedan kan du följa det fortsatta utvecklingsarbetet för mer hållbar drivning med drivare.