Gå till:

Genetisk mekanism för granens blomning kartlagd

Blommande acroconagran.
Foto: Jens Sundström.
Tillsammans med SLU och KTH har Skogforsk lyckats identifiera den gen som aktiverar kottsättning i gran. Det kan bli ett viktigt steg för klimatanpassningen av Sveriges skogar.

Det råder brist på förädlade granplantor för landets skogsägare. Detta beror till stor del på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och deras oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och KTH i samverkan med Skogforsk kartlagt den genetiska mekanism som reglerar granens kottsättning. Detta grundvetenskapliga genombrott kan på sikt säkra tillgången till förädlade plantor för landets skogsägare, och på så sätt möjliggöra en klimatanpassning av Sveriges skogar.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften New Phytologist, använder sig forskarna av en tidigt kottsättande varietet av vanlig gran kallad acroconagran. Genom att analysera vilka gener som är aktiva när knoppanlagen som ska bilda kottar initieras har man lyckats identifiera den gen som reglerar kottsättningen. Acroconagranen bär en mutation i den reglerande genen som låter den vara mer aktiv. Den ökade genaktiviteten gör att kottsättningen sker tidigt och frekvent i acroconagranen; redan inom ett par år efter sådd och därefter varje år.

Bild4.jpg

Tidigt kottsättande acroconagranar. Foto: Jens Sundström


När arvsanlaget som reglerar kottsättningen nu är identifierat kan denna kunskap användas i förädlingsprogrammen av gran.

- Vi tänker oss att egenskapen temporärt introduceras i de träd som används i fröodlingarna för att öka kottsättningen där, men att egenskapen därefter korsas bort från de träd som planteras ut i skogen så att dessa sätter kottar som vanligt, säger Nathan Zivi, doktorand på Skogforsk och verksam i projektet.

På så sätt vill forskarna öka produktionen i de fröodlingar som förser Sveriges skogsägare med förädlade och klimatanpassade granplantor.

Finansiering

Denna forskning finansieras med externa bidrag från FORMAS, Vetenskapsrådet (VR), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Carl Tryggers stiftelse.

 

Nr 63-2022    Publicerad 2022-09-14 10:36
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Jens Sundström

Sverige lantbruksuniversitet
 072-5737217

Olof Emanuelsson

Kungliga Tekniska Högskolan
 08-7909841
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.