Gå till:

Film väcker liv i metoden naturlig föryngring med tall

Självföryngring av tall under fröträd är i fokus för en ny film för Skogskunskap. Forskare och skogsägare delar med sig av sina erfarenheter.

Naturlig föryngring med tall var för bara några decennier sedan en vanlig metod. Vid millennieskiftet stod naturlig föryngring för över en tredjedel av föryngringsarealen i landet. Idag har andelen minskat till cirka 10 procent. När naturlig föryngring används på rätt sorts marker och med rätt metod resulterar den ofta i täta föryngringar, vilket är en förutsättning för att med rätt röjningsprogram skapa tallbestånd med hög virkeskvalitet. Filmen presenterar nya rön men vill också väcka liv i de gamla kunskaper och erfarenheter om fröträd och fröträdsföryngring som annars riskerar att försvinna.

I filmen möter forskarna Christer Karlsson och Rikard Jakobsson två engagerade markägare i Småland, Thomas Johansson från Målilla och Michael Andersson från Ankarsrum. Christer Karlsson har forskat på naturlig föryngring i över 30 år med bas i Siljansfors försökspark, Sveriges lantbruksuniversitet i Dalarna. Han har bland annat utvecklat ”Siljansforsmetoden” för naturlig föryngring med tall (se fördjupning). Rikard Jakobsson från Linnéuniversitetet har forskat om bland annat evighetsträdens betydelse för den omgivande föryngringen, och i filmen diskuterar han med skogsägarna om vikten av att lämna träd och hänsynsytor för naturvården.

Filmen startar i det gamla beståndet med urval av fröträd. Efter att fröträden friställts och fröproduktionen kommit igång är nästa steg markberedning för att gynna frögroningen och plantutvecklingen. Fröträden avvecklas när föryngringen nått 1–2 decimeters höjd i norra och 3–10 decimeter i södra Sverige. Om föryngringen lyckas blir föryngringen tät och träden kan utvecklas till raka stammar med klena kvistar. I filmen diskuteras röjningens och gallringens olika steg fram tills att det är dags för nästa beslut om avveckling av beståndet.

”Naturlig föryngring med tall” är producerad av Heurgren Film för Skogskunskap med stöd från Södras forskningsfond. Manus är skrivet av Mats Hannerz, Silvinformation, och innehållet är granskat av de medverkande experterna. Hela filmen är 28 minuter lång.

Läs fördjupning

Siljansforsmetoden

Den skötselmetod som som Christer Karlsson har tagit fram från bygger på decennier av forskning om fröträdens fröproduktion och föryngringsresultat. Tallen har en lång fröcykel som gör att det tar åtminstone tre år innan fröträden har full fröproduktion. Det första året, när fröträdet blivit friställt, bestämmer sig tallens knoppar för att blomma i stället för att bilda nya skott. Under det andra året blommar tallen och samma höst bildas små ”ärtkottar” som blir befruktade först det tredje året. Under det tredje året växer och mognar kotten. Nästa vår, år fyra, släpper kotten ut sina frön. Christer Karlsson har funnit att det efter fem år finns fem gånger så mycket kottar och frön i träden jämfört med första året. Det är därför han förordar att man bör vänta med markberedning tills det gått tre vegetationsperioder sedan fröträden friställts.

I filmen är markägarna mer ivriga att komma igång med föryngringen och de markbereder därför direkt efter att fröträden blivit friställda. Vi har dålig kunskap om fröproduktionens årsvariation i södra Sverige, men det kan vara så att frötillgången är bättre i södra än i mellersta Sverige. Det kan därför finnas motiv för att komma igång tidigare i Småland än i Dalarna. Markägarna i Småland är också rädda för det uppslag av gräs och örnbräken som kommer efter att fröträden blivit friställda.

Sammanfattning av Siljansforsmetoden (från Christer Karlsson)

  1. Timmerställning med 5 meters förband, 5–10 år före föryngringsavverkningen.
  2. Spara en orörd skyddszon på minst 10 meter som vindskydd för fröträden.
  3. Lämna fröträd med 10–12 meters avstånd. Grundytan på fröträdsställningen bör vara 4–8 m2/ha.
  4. Markbered på hösten den tredje vegetationsperioden.
  5. Avverka fröträden efter ytterligare tre år.
Nr 92-2021    Publicerad 2021-11-12 10:43
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Johan Heurgren

Heurgren Film AB

Christer Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Rikard Jakobsson

Linnéuniversitetet
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.