Gå till:

15 år av nordiskt-baltiskt nätverkande kring ekosystemtjänster

Att träffa kollegor och diskutera gemensamma frågor kan leda till nya insikter och framtida samarbeten. (Bilden är inte från ett CAR-ES möte)
Foto: Eva Ring
Att träffa forskarkollegor från andra länder kan ge nyttiga erfarenheter och samarbeten. Skogforsk har deltagit i ett nordiskt-baltiskt nätverk vars erfarenheter nu sammanfattats.

Med fokus på ekosystemtjänster

År 2005 startades ett nätverk med nordiska och baltiska skogsforskare, Centre of Advanced Research on Environmental Services (CAR-ES). Nätverkandet har finansierats av SNS Nordic Forest Research. Inriktningen var inledningsvis skogens kol, biodiversitet och vatten. Ämnena har sedan breddats till att även innefatta markbiologi och markkemi. Det övergripande målet för CAR-ES är att tillhandahålla bästa tillgängliga kunskap för ett välgrundat beslutsfattande om skogs- och ekosystemtjänster i Norden och Baltikum. Stärkt samverkan och kunskapsutbyte mellan nordiska och baltiska skogsforskare och intressenter som arbetar med hållbart skogsbruk och ekosystemtjänster från skogen kan bidra till detta.

Under årens lopp har forskare i nätverket publicerat flera vetenskapliga artiklar tillsammans (exv. Gundersen m.fl. 2010; Ring m.fl. 2017; Weslien m.fl. 2009; Launiainen m.fl. 2014) och nätverket har utgjort en viktig bas för andra projekt och samarbeten. Mer information om CAR-ES finns på projektets hemsida.

Faktablad

Under 2021 kommer CAR-ES att avslutas. I samband med detta har fem faktablad skrivits som sammanfattar olika delar av arbetet som gjorts inom CAR-ES. Dessa faktablad kan laddas hem från SNS hemsida. Ytterligare fyra faktablad är inplanerade.

 

Skogforsk har även medverkat i nätverket CAR: NB-NORD.

Nr 58-2021    Publicerad 2021-06-07 08:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.