Gå till:

Webbseminarium: Kronhjorten och skogen

Matts Rolander, Skogsstyrelsen, intervjuas av Märtha Wallgren, Skogforsk.
Foto: Patrik Ryzko, Skogforsk
I det här webbseminariet får vi lära oss om kronhjorten, som ökat stort i antal de senaste decennierna. Här ges också tips på hur det går att förebygga betesskador.

Webbseminariet ingår i utbildningspaketet "Viltanpassad skogsskötsel i praktiken" och är det det femte i ordningen. Ämnet är kronhjort och Matts Rolander som är viltsamordnare på Skogsstyrelsen Region Mitt intervjuas av Märtha Wallgren, viltekolog på Skogforsk.

Vi får bland annat lära oss om populationsutvecklingen för kronhjort, som är en inhemsk art i Sverige men som ökat stort i antal de senaste 30-40 åren. I seminariet avhandlas också kronhjortens matvanor liksom vilka marker den föredrar. Matts Rolander ger även tips på hur skogsägare kan arbeta proaktivt för att förhindra skador på sin skog.

"Viltanpassad skogsskötsel i praktiken" omfattar en webbaserad teoretisk del, en exkursion för att titta på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder, och webbseminarier. Utbildningen är gratis. Läs mer och anmäl dig på länken.  

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Landsbygdsprogrammet. 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg (1) (2).jpg

Nr 2-2020    Publicerad 2020-01-23 07:00
Skogsskötsel
Skogsskador
Viltskador
2 Kommentarer
Författare

Matts Rolander

Skogsstyrelsen
 018-27 88 43
Kommentarer (2)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Märtha Wallgren, Skogforsk  1 år sedan
Hej Mikael, Och tack för ditt inlägg. Du har helt rätt i att kronhjorten - precis som de andra klövviltsarterna, samt växtätare generellt - strävar efter att uppnå ett balanserat födointag. Det kan vara t ex att få i sig rätt proportioner mellan fibrer, proteiner, energi och mineraler, men också att undvika att få i sig för höga koncentrationer av s k sekundära metaboliter som kan verka hämmande på matsmältningen eller ha andra negativa effekter. För klövvilt kan ett för högt intag av jordbruksgrödor som t ex oljeväxter eller ensilage ge en obalans mellan energi och fibrer i kosten. Det är då troligt att de kompenserar för detta genom ett högt fiberintag. Och visst har det sina fördelar att satsa på blandskog där så är lämpligt! Jämfört med en granskog har en blandskog generellt bättre foderutbud på marknivån, även efter att själva träden har vuxit ur beteshöjden. Bärris och annan busk- och fältvegetation i skogen är ju viktigt naturligt foder för klövviltet och denna betning skadar vare sig jordbruksgrödor eller produktionsträd. Mvh Märtha Wallgren
Michael Andersson, Eget jord och skogsbruk och viltombud i SÖDRA  1 år sedan
Hej och tack för intressantaseminarier. Jag finns i norra Kalmar län i ett område där kronhjorten är etablerad sedan 1960-talet ,idag en vinterstam på ca 10-20 kronvilt per 1000 ha.Barkskadorna på ung granskog är i många bestånd uppemot 100 %.Mina erfarenheter är att mellanbygden med sina begärliga och lättsmälta grödor (vallar, oljeväxter och höstsått vete)ger mycket skador i omgivande ungskogar. Utfodring med ensilage ger samma effekt.Förmodligen behöver kronhjorten balansera sitt foderintag.Mitt tydliga råd är att skjuta så mycket hind och kalv det bara går i tidigt skede av kronviltets utbredning. Många till oss gränsande ÄFO har bestämt sig för att prioritera älgen och väljer att i det närmaste skjuta bort allt kronvilt vilket jag kan förstå. Man har lärt sig av vår situation. Det är också viktigt att plantera/föryngra blandskogar då tall och björkskog klarar sig bra från barkskador av kronhjort medan granskogen blir totalförstörd från 20 års ålder av röta i skadepunkten. Mvh Michael Andersson