Gå till:

Skotare med banddrift får tummen upp

Komatsu 845 med band.
Foto: Rolf Björheden, Skogforsk
Minskade markskador, sänkt bränsleförbrukning och mindre vibrationer. Att förse skotare med gummiband istället för hjul verkar vara ett vinnande koncept på många sätt.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 991-2017.

Ökad produktivitet är viktig för att svenska skogsprodukter skall kunna konkurrera på en internationell marknad. Effektivitet i hela värdekedjan krävs. När det gäller mekaniserad avverkning och terrängtransport är det önskvärt att minska helkroppsvibrationer, marktryck och mental belastning för föraren. När det gäller skotare är det framför allt kranarbete och körning som fokuseras.

Skogforsks styrelse har finansierat en strategisk satsning med ett starkt inslag av teknik. Projektet Gentle Proof of Concept, som undersökt möjligheterna med banddrift på en skotare i stället för hjul ingår i denna satsning. Projektet har skett i samarbete mellan Komatsu Forest, BAE Systems, SCA Skog och Skogforsk. En skotare Komatsu 845 skotare byggdes om och försågs med ett bandsystem från BAE Systems. Skogforsk utvärderade konceptet. Målet har varit att minska marktrycket, minska helkroppsvibrationerna, kunna öka terrängkörningshastigheten och samtidigt få en minskad energiförbrukning.

Syftet med projektet har varit att utvärdera konceptet under körning i terräng vid olika förhållanden. Inga produktionsstudier har ingått eftersom de bandställ som testats har begränsad lastförmåga.

För bästa möjliga jämförelse mellan hjul och band, har samma skotare använts, med datainsamling före respektive efter ombyggnad. Avsikten var att minska antalet påverkande faktorer. Vid alla fältstudier har dock projektet haft en extra Komatsu 845 skotare som jämförelse. Den extra skotaren har varit en och samma maskin under alla tester vilket har gett god relativ jämförelse mellan testerna. De tester som genomförts är mätning av helkroppsvibrationer på Skogforsks vibrationsbana och en kortare terrängbana, mätning av spårdjup på homogen organogen jord, körning i terräng, körning i snö, stabilitet vid krankörning, simuleringsstudier samt dragkraftsprov.

Resultaten visar på något högre helkroppsvibrationer vid låga hastigheter och lägre vid högre hastighet för Gentle jämfört med en hjulburen skotare. Det var möjligt att köra dubbelt så fort på Skogforsk vibrationsbana med bandställ. Spårdjupen minskar med
90 procent i jämförelse med hjulgående skotare och 70–80 procent vid jämförelse med skotare försedd med bärande band.

Vid körning i en 1 000 meter lång terrängslinga, med Ytstruktur 2, fick man cirka 37 procent lägre helkroppsvibrationer och ca 28 procent mindre bränsleförbrukning med bandställ. Vid körning i djup snö halverades vibrationsnivån och bränsleförbrukningen sänktes ca 58 procent för Gentle. Vid körning i en isad backe noterades ingen skillnad i backtagningsförmåga eller i förmåga att köra i sidolut. Vid körning i en hårt packad slalombacke klarade Gentle hela backen, men inte skotaren försedd med band. Vid körning i djup ospårad och spårad snö var skotaren med bandställ mycket överlägsen både vad gäller bränsleförbrukning och körhastighet. Gentle konstruerades för begränsad konceptuell testning. Därför har inga tester gjorts i besvärlig terräng.

Trots dessa begränsningar har Gentle varit ett lyckat projekt som skapat förståelse för hur en skotare med bandställ fungerar. Projektet har därmed skapat underlag för diskussionen om hur en framtida skotare försedd med bandställ ska vara konstruerad.

Läs rapporten i sin helhet via länken nedan.

Nr 66-2018    Publicerad 2018-10-26 07:00
Teknik & maskinarbete
Skotning
Maskinteknik
Arbetsmiljö
Hänsyn
Markskador
Läs mer
Författare

Björn Löfgren

Tidigare anställd

Fredrik Henriksen

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.