Gå till:

Sammansättning av optimala förädlingspopulationer inom det svenska förädlingsprogrammet för tall

Verktyget OPSEL underlättar urvalet bland besläktade träd. Här har vi undersökt hur OPSEL på bästa sätt kan utnyttjas vid framställning av nästa testgeneration av tall i norra Sverige.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 965-2018.

De senaste förbättringarna i avelsvärderingsarbetet vid Skogforsk gör det nu möjligt att generera jämförbara avelsvärden för alla besläktade träd i en stamtavla för en given region. Även om skogsträdsförädlare nu enkelt kan producera listor över kandidatträd och deras avelsvärden kan de inte bara ta de bästa träden för att generera nästa testgeneration utan måste även ta hänsyn till graden av släktskap mellan utvalda träd. Den optimala lösningen är inte att helt undvika släktskap utan snarare att hitta den uppsätt-ning träd som maximerar den genetiska vinsten givet en begränsning vad gäller högsta tillåtna genomsnittliga släktskap. Ett förbättrat hjälpmedel vid arbetet med optimeringen av balansen mellan vinst och diversitet vid ett urval har nyligen blivit tillgängligt genom implementering av nya optimeringsalgoritmer i urvalsverktyget OPSEL.

I den här studien undersökte vi hur OPSEL på bästa sätt kunde utnyttjas vid framställning av nästa testgeneration inom ett antal förädlingspopulationer av tall i norra Sverige. Vi sammanställde data på tillgängliga kandidatträd från de tre förädlingspopulationerna, Tpop T4, T7 och T11, samt utvärderade lämplig storlek på operativ korsningsinsats och vilken diversitetsbegränsning som skulle tillämpas för att uppnå uppsatta mål vad gäller genetisk bevarande. Vi optimerade sedan valet av föräldragenotyper till nästa testgeneration under olika urvalsscenarier, inklusive så kallat "bakåtval" (enbart ursprungliga plus-träd), "framåtval" (endast avkomma från plusträd) och urval där både plusträd och deras avkommor fick ingå – där det sistnämnda scenariot konsekvent producerade det bästa resultatet. Vi utformade dessutom ett verktyg som underlättar planeringen av efterfölj-
ande korsningsarbete, med huvudsaklig uppgift att minimera släktskapet mellan utvalda föräldrar i varje enskild parkorsning.

Läs artikeln i sin helhet nedan (engelska).

Nr 7-2018    Publicerad 2018-01-19 07:00
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.