Gå till:

Nischmaskin sänker kostnaderna i grotskotning

Foto: Henrik von Hofsten/Skogforsk
Vid jämförelse mellan standardskotare och grotskotare konstaterades i ett examensarbete att det senare alternativet gav högre produktivitet och lägre kostnader, vid genomsnittliga förhållanden.

Skotning av grot har gjorts inom skogsbruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning och jämförelse mellan dem. Och det skiljer sig mellan olika delar av landet vilka system som faktiskt används. Det är vanligt att arbetet utförs med specialutrustade grotskotare men samtidigt förekommer i vissa regioner många konventionella rundvirkesskotare utrustade med grotgrip för grotskotning. Det är oklart hur dessa konventionella skotare står sig mot de specialutrustade grotskotare som nyttjas. Syftet med studien var således att göra en sammanställning av historiska och nutida system som används till grotskotning, samt att jämföra en grotskotare med en konventionell skotare med avseende på tidsåtgång, laststorlek, skotningshastighet samt kostnader för grotskotning.

Sammanställningen av system gjordes genom litteraturstudier samt genom att prata med erfarna maskinförare och tillverkare av specialutrustning för grotskotning. Den jämförande studien genomfördes i fält som en tidsstudie där de två skotarna studerades på två objekt i Södra Skogsägarnas område i Skövde.

Grotskotarens medelprestation var 32,2 råton per effektiv arbetstimme utan stillestånd (G0h). Den konventionella skotaren hade en prestation på i medeltal 28,5 råton/G0h.

Den konventionella skotaren hade en lägre tidsåtgång per lass med 18,9 minuter per skotat lass jämfört med grotskotarens 22,6 min. Detta ter sig logiskt med grotskotarens större lasstorlek: 12 ton jämfört med den konventionella skotarens 9. Kostnadsmässigt var grotskotaren ett bättre ekonomiskt alternativ än den konventionella skotaren. Vid ett genomsnittligt skotningsavstånd på 250 m var kostnaden 26 kr/ton för grotskotaren och 30 kr/ton för den konventionella skotaren.

Resultatet visar att en skotare utrustad med grotrede har en högre produktivitet och lägre kostnad per ton än en konventionell skotare som skotar grot. Den konventionella skotaren är dock att föredra på trakter med kort terrängtransportavstånd där den med fördel kan nyttjas som grotskotare i direkt samband med rundvirkesskotningen.

Detta är en sammanfattning av examensarbetet "GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie". För att läsa examensarbetet i sin helhet, klicka här eller följ länken nedan.

Nr 62-2018    Publicerad 2018-10-10 07:00
Skogsskötsel
Slutavverkning
Teknik & maskinarbete
Skotning
Skogsbränsle
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.