Gå till:

Korkbaserat saneringsmedel effektivt mot oljespill

Foto: Tommy Blom, Konstholmen AB
En ny korkbaserad produkt för sanering av olja visar stor potential. Jämfört med ett annat vanligt medel mot oljespill är den är bättre på flera sätt.

Oljespill är vanligt i skogsbruket. Problemet förekommer genom hela logistikkedjan – från skördare och skotare till lastbilar vid avläggen. Ett vanligt sätt att ta hand om spillet är att suga upp oljan med absorbenter och sedan avlägsna resterna med spade och sop. Men på skogsmarker som ofta är ojämna i strukturen kan det vara svårt att komma åt allting och den absorberade olja som blir kvar riskerar att orsaka föroreningar och fastna på djur som kliver i den. För att minska den negativa miljöpåverkan är det därför viktigt att hitta ett sätt att snabbt absorbera och förstöra oljan.  

Lovande resultat

DissOil är en ny produkt för oljesanering baserad på naturkork, som i en studie av Skogforsk visar lovande resultat. Jämfört med Zugol (ett barkbaserat medel som ofta används vid oljespill i skogsbruket) hade DissOil dubbelt så bra absorptionskapacitet. DissOil blödde eller klibbade heller inte när den var mättad av olja. För Zugol däremot observerades både blödning och klibbighet.

Effektiv absorbent

Eftersom olja som absorberas med DissOil bryts ner till ofarliga rester och inte blöder, utgör inte den DissOil som blir kvar på marken någon nämnvärd påverkan på flora och fauna.

Detta är en sammanfattning av Arbetsrapport 986 "Digestion and bleeding of oil from natural absorbents". För att läsa rapporten i sin helhet, klicka här eller följ länken nedan.

Nr 60-2018    Publicerad 2018-10-05 13:40
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
Hänsyn
Mark & vatten
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.